Disse oljeselskapene har ledige stillinger

Fra 2018 til 2020 vil det bli 22 000 nye ansatte i olje- og gassindustrien.

Oljebransjen fortsatt lønnsledende

I snitt har nordmenn nå en månedslønn på 43.300 kroner, en økning på kun 1,6 prosent. Det er markant lavere enn gjennomsnittslønnen i oljebransjen. Snittlønnen i oljebransjen ligger nå på 71.200 kroner, opp 1.100 kroner fra året før.

Nedgang i antall arbeidsledige

Tallet på arbeidsløse i Rogaland vil trolig gå noe ned i år, anslår Nav i Rogaland.

Det samme vil antall sysselsatte, men nedgangen vil ikke bli så sterk som de siste to årene, viser prognosen for 2017.

Flere stillinger i feeden

Stadig oftere dukker det opp ledige stillinger i feeden på Linkedin og Facebook. Aker BP, Lundin Norway, Statoil og Eni Norge er blant selskapene som rekrutterer.

Vil du jobbe i Lundin?

Lundin Norway har følgende ledige stillinger på sin web:

I tillegg tilbyr Lundin Norway sommerjobber ved selskapets kontor på Lysaker innenfor områdene Leting, Boring, Reservoar, Prosjektutvikling, Drift, Innkjøp/Kontrakt, Finans, Kommunikasjon, Forretningsutvikling og HMS.

Vil du jobbe i Eni Norge?

Også oljeselskapet Eni Norge har ledige stillinger. Forutsetningen for disse stillingene er at du har lyst til å jobbe i Hammerfest. I skrivende stund ligger følgende stillinger ute på nettsidene til Eni Norge:

Vil du jobbe i Aker BP?

På tampen av fjoråret fullførte Aker BP ASA (Aker BP) integrasjonen etter fusjonen mellom Det norske oljeselskap og BP Norge. Selskapet opererer nå som én organisasjon med betydelige ambisjoner på norsk kontinentalsokkel.

– Aker BP har vært igjennom et omfattende integrasjonsarbeid siden vi offentliggjorde fusjonen, og vi er svært stolte av å kunne markere dag én som felles organisasjon. Vi har tatt de beste fra begge selskapene og bygger et sterkt og kostnadseffektivt Aker BP som har som mål å bli et referanseselskap på norsk sokkel, sa Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP i en pressemelding i forbindelse med intergrasjonen.

Nå har Aker BP følgende ledige stillinger ute på sine nettsider:

Vil du jobbe i Statoil?

Også Statoil har ledige stillinger ute på sine nettsider, men her finnes vi kun lærlingstillinger når vi søker på lokasjon Norge.

Når snur det?

40.000 oljeojobber har forsvunnet i oljebransjen, og lenge har det vært helt tørke på stillingsmarkedet. Med stor sannsynlighet så vil det være mange søkere om beinet på hver stilling. Det store spørsmålet om når det snur. Fra 2018 til 2020 vil det bli 22 000 nye ansatte i olje- og gassindustrien, viser nye tall fra forskningsinstituttet IRIS.

– Vi deler aldri ut jobbgarantier. Likevel kan vi med bakgrunn i de nye tallene slå fast at de som starter på en realfaglig- eller teknologisk utdanning høsten 2016 med stor sannsynlighet vil bli tatt imot med åpne armer av olje- og gassindustrien når de er ferdig utdannet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.