Det kan fort skje at strømbrudd ikke blir rettet med mindre det står om liv og helse

Ny opptrapping av Kraft-streiken.

EL og IT Forbundet trapper for andre gang opp streiken mot KS Bedrift i energisektoren.

– Nå er det alvor. Det kan fort skje at strømbrudd ikke blir rettet med mindre det står om liv og helse, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder i EL og IT Forbundet i en pressemelding.

Etter to uker med streik er det fortsatt ingen enighet i energisektoren mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift. EL og IT Forbundet øker nå omfanget av streiken til å omfatte ytterligere 156 ansatte i 8 nye selskaper. Totalt vil omlag 660 medlemmer i 38 selskaper være i streik fra og med arbeidstidens start tirsdag. Så å si hele landet er berørt.

Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Den typiske beredskapsvakten er på syv i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.

– KS-kravet fratar våre medlemmer ti hviledager i året. Vaktene blir tøffere og tøffere med mer ekstrem vær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Det er ingen grunn til at vaktene skal fratas kompensasjon, sier Fornes.

Beredskapsvakten i energisektoren er en av samfunnets skarpeste og mest kritiske, og streiken påvirker strømberedskapen.

– Ved strømbrudd, for eksempel ved storm eller lynnedslag, så kan det mørklagte hjem og kontorer i lang tid. Vi tar selvfølgelig hensyn til liv og helse, inkludert dyrevelferden, men skrur nå ordentlig til for sende et tydelig signal til KS Bedrift, sier Fornes.

Beredskapsvakter i energiselskaper hos NHO har allerede tariffestet den avspaseringsordningen EL og IT Forbundet krever hos KS Bedrift. Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe syv timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.