101 ansatte mister jobben

Leverandørselskapet Fluid Control må melde oppbud etter store tap som følge av oljekrisen.

Leverandørselskapet Fluid Control må melde oppbud etter store tap som følge av oljekrisen. Selskapet har 101 ansatte.

De ansatte i selskapet fikk beskjed om konkursen under et informasjonsmøte tirsdag formiddag, ifølge Sysla Offshore.

Fluid Control leverer moduler og tjenester for væskeoverføring, samt kraft- og kontrolløsninger til olje- og gassindustrien. Selskapet har hovedkontor i Bergen.

I oppbudsbegjæringen til Bergen tingrett framkommer det at selskapet har en gjeld på rundt 60 millioner kroner. Selskapets aktiva anslås til omtrent like mye.

– Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett.

Selskapet hadde en omsetning på 257 millioner kroner i fjor, ned fra 314 millioner kroner i 2014. Fjorårets driftsresultatet ble minus 26,3 millioner kroner. (©NTB)