Henter kloke hoder fra oljebransjen

Publisert

Rentenivået i Norge går mot null. Det er en situasjon vi ikke har vært i siden 1998. Dette kan påvirke anleggsbransjen.

– Vi er i stor grad avhengige av det offentlige, forteller Nils Hæstad, leder for anleggsvirksomhet i Veidekke Norge. Rundt 60 prosent av investeringene går til samferdsel. Dersom pengene som skal finansiere dette stopper opp så er det grunn til å tro at det kan gi en begrensing inn i investeringene som kommer.

Men Hæstad er ikke nervøs. Det er mange store prosjekter på trappene.

– Nå er det mange store prosjekter som er signalisert. Det er hovedveiutbyggingene i Norge, og så er det store investeringer som er signalisert innen jernbane. Dette kommer i den reviderte nasjonale transportplanen.

Veidekke ønsker også ta en rolle innen vind.

– Det er først og fremst på civilsiden dette er interessant for oss, forteller Hæstad.

Mens oljebransjen opplever vanskelige tider, går det så det suser i anleggsbransjen. Hæstad forteller at de har hentet dyktige personer fra oljebransjen.

– Ja, det er vanvittig mye flinke folk i oljebransjen, og vi har ansatt flere av disse i Veidekke. Kloke hoder bygger landet!