Disse 30 elevene er Norges fremtid

Publisert

I dag starter 30 unge lovende elever det første av tre år på Teknologilinja ved Kuben videregående skole i Oslo. Dette er en linje for hardtarbeidende ungdommer som ønsker studiespesialisering med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. De tre årene kvalifiserer til opptak på ingeniør- og medisinstudier, ettersom de vil ha alle nødvendige realfag for en slik studieretning.

- Teknologilinja er krevende, og ungdommene som velger denne retningen møter høye forventninger, sier rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben videregående skole.

Dette er tredje året man tilbyr denne linjen ved skolen, og målet er å gi elevene formell kompetanse, men i tillegg gi dem erfaringer med å jobbe med kreativt og med problemløsning i team. Derfor har Kuben videregående skole inngått samarbeid med olje- og gassnæringen for å gi elevene et innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer og hvilke oppgaver som venter dem.

- I løpet av de tre årene hos oss får elevene bryne seg på reelle tverrfaglige utfordringer sammen med våre samarbeidsbedrifter som for eksempel Technip og Aibel. Bedriftene bidrar med ansatte som gir elevene reelle oppgaver og hjelper dem å løse dem, stiller som mentorer og foredragsholdere, samt gir tilbakemelding på sluttproduktene, forteller Hauge.

Dette samarbeidet kom i stand på initiativ fra Norsk Olje og Gass, og er et godt eksempel på at et tett samarbeid mellom skole og næringsliv fungerer.

- Slike samarbeidsformer tror jeg at vi vil se mer av i årene som kommer. Kuben er første videregående skole i landet som tilbyr teknologilinje i samarbeid med olje og gassindustrien. Samarbeidet kom i stand etter møter mellom Kuben og Norsk olje og gass før oppstart av teknologilinjen. Vi koblet deretter på våre medlemsbedrifter som er opptatt av og ønsker å bidra til at flere elever velger realfag og ingeniørrettet utdannelse, sier Evelyn Blom-Dahl kompetanserådgiver i Norsk Olje og gass.

For noen av elevene er møtet med samarbeidsbedriftenes representanter, også på toppledernivå, litt skummelt. Utfordringene de får ligger i øverste sjikt av ferdighetsnivå, og de må strekke seg for å klare å løse oppgavene.

- Det er utrolig å se hvordan elevene flyr på mestringsfølelsen når de lykkes, sier rektor Hauge, som også legger til at resultatene ikke ville vært mulige en stab av dyktige, dedikerte og engasjerte lærere som jobber aktivt med den enkelte elev.

Les også: Slik vil Veidekke få flere til å velge yrkesfag

I tillegg til engasjement fra samarbeidsbedriftene reiser elevene ved teknologilinja på årlige ekskursjoner som er ment å rette dem inn mot en karriere innen teknologi og innovasjon. Mange av elevene fortsetter utdanningsløpet ved NTNU og derfor går turen dit når elevene går i tredje klasse. De to første årene går turene til CERN, Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning i Sveits og Andøya Space Center.

- For elevene er det viktig å at se hvordan kunnskapen de tilegner seg på skolen kan brukes i praksis. Det kan igjen være med å øke motivasjonen, gjennomføringsgraden og stimulere flere elever til å velge real- og teknologifag i høyere utdanning, forklarer Blom-Dahl

- Det er kunnskap som driver oss videre, enten dette er for å utvikle mer miljøvennlige løsninger for utvinning av olje og gass, eller det er utvikling av ny teknologi innenfor energisektoren. Derfor er arbeidet som gjøres ved teknologilinja ved Kuben videregående skole utrolig viktig, avslutter hun.