Arbeidsmarkedet for sivilingeniører og naturvitere friskmeldes

Publisert

88,5 prosent nyutdannede sivilingeniører og naturvitere var i jobb fem måneder etter studieslutt, ifølge en undersøkelse Tekna har gjort blant sine medlemmer.

Ledigheten blant nyutdannede sivilingeniører og naturvitere er nesten halvert, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse. I 2017 var 8,7 prosent arbeidsløse fem måneder etter studieslutt. Tilsvarende tall i 2016 var på hele 16,4 prosent.

– Vi ser nå at arbeidsmarkedet blir gradvis bedre etter noen tøffe år. Tallene bekrefter det vi ser i arbeidsmarkedet generelt og samsvarer også med Teknas egne ledighetstall blant medlemmene, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Hun mener det spesielt er utviklingen i oljenæringa som er utslagsgivende for den positive trenden i jobbmarkedet for nyutdannede og viser til at utbyggingen av oljefelt som Johan Sverdrup, Johan Castberg og Snorre bidrar til økt olje- og gassrelatert byggeaktivitet.

– Det varslede investeringsnivået for 2018 er høyere enn 2017. Nå rekrutterer bedriftene igjen, sier hun.

Ifølge Randaberg søker flere studenter seg mot privat sektor, noe hun sier er vanlig når arbeidsmarkedet er godt.

– Det er et tegn på at det verste er over for denne gang. Samtidig er dette en utfordring for offentlig sektor. De må melde seg mer aktivt på i kampen om den beste kompetansen, og vise fram de spennende oppgavene som finnes der, sier Randaberg.

Powered by Labrador CMS