Inntil 260 ansatte må gå i den norske delen av Subsea 7

Publisert

Subsea 7s kontorer i Oslo og Grimstad vurderes nedlagt.

Subsea 7 har i dag, 22. juni 2016, informert sine ansatte om at selskapet planlegger ytterligere nedbemanninger. For den norske delen av selskapet betyr dette en reduksjon på inntil 260 ansatte, skriver selskapet i en pressemelding. 

Nedbemanningen er en del av Subsea 7s globale restrukturering og kostnadsreduserende tiltak som følge av situasjonen i selskapets markeder. Selskapet forventer at aktiviteten på norsk sokkel forblir lav framover, samtidig som flere av selskapets prosjekter ferdigstilles i løpet av året. Tilgangen på nye prosjekter til markedet er fortsatt usikker.

Nedbemanningen påvirker alle selskapets kontorsteder i Norge. Subsea 7s kontorer i Oslo og Grimstad vurderes nedlagt. Nedbemanningen planlegges gjennomført innen utgangen av 2016.

Subsea 7 har drøftet nedbemanningen med representanter for de ansatte, og vil jobbe for at alle ansatte blir tatt vare på og får støtte og veiledning i denne vanskelige situasjonen.

- Vi beklager at disse reduksjonene vil ramme våre ansatte og deres familier, men det er avgjørende for selskapet at vi tilpasser vår organisasjon gjennom den markedsnedgangen vi nå opplever, sier administrerende direktør Monica Th. Bjørkmann for Subsea 7 i Norge.

Denne svært vanskelige beslutningen er dessverre uunngåelig i lys av de langsiktige, utfordrende markedsforholdene Subsea 7 opplever med redusert aktivitetsnivå, prosjektforsinkelser og kanselleringer.

- Vi må se på alle deler av vår virksomhet for å forbli konkurransedyktige og levere i henhold til våre strategiske prioriteringer. Disse vanskelige beslutningene er uunngåelige, og vi har anstrengt oss for å begrense antall oppsigelser der det er mulig. Ledelsen i selskapet støtter våre ansatte gjennom prosessen og er opptatt av å ta vare på dem på en best mulig måte, sier Bjørkmann.

Powered by Labrador CMS