Varsler opptrapping av energistreiken

Publisert

502 arbeidstakere i til sammen 30 energibedrifter vil være i streik fra fredag morgen dersom partene ikke blir enige om en løsning på konflikten.

EL og IT Forbundet varslet mandag at de trapper opp den pågående streiken med ytterligere 286 ansatte i 14 nye selskaper fra fredag morgen av.

Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene i kraftsektoren. Det er KS Bedrift som organiserer energiselskapene.

– Våre medlemmer ønsker å beholde den hviletiden de har i dag, og som våre kolleger i private energiselskaper for lengst har fått tariffestet. Vi håper fortsatt på en løsning, men må trappe opp for å signalisere hvor viktig dette er for beredskapsvaktene, sier forhandlingsleder Bjørn Fornes i EL og IT Forbundet.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år. Det utgjør omtrent ti færre hviledager i året for en arbeidstaker på beredskapsvakt.

Streiken fører til at utbedring av strømstans kan bli forsinket, men liv og helse, inkludert dyrevelferden, blir tatt hensyn til i uttakene og i behandlinger av dispensasjoner, sier Fornes.