Statoil-ansatte får bonus midt i nedbemanningen

Publisert

Gjennomsnittslønnen i Statoil var i fjor på rundt 1 mill.

Ansatte i Statoil har midt i oljekrisen fått beskjed om at de får utbetalt en bonus på 5,5 prosent for 2015. Det skjer kun tre måneder etter at alle fikk tilbud om sluttpakke.

– Vi gjør dette for å ha en insentivordning for våre ansatte. Vi har levert gode resultater, ikke minst knyttet til omstillingen av selskapet, så derfor synes vi dette er rett, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil til NRK.

Han opplyser at Statoil gir bonus til de ansatte basert på hvor godt de gjør det sammenlignet med konkurrentene. Etter dette regnestykket skulle de ansatte egentlig fått en generell bonus på enda mer enn 5,5 prosent.

– Samtidig er industrien inne i en omstilling og en krevende tid, og derfor har vi tatt bonusen noe ned sammenlignet med det beregningene skulle tilsi, sier Pedersen.

Gjennomsnittslønnen i Statoil var i fjor på rundt 1 million kroner, men bonus gis basert på grunnlønnen, som er en del lavere enn dette.

Statoil hadde rundt 29.500 ansatte ved utgangen av 2015, men ikke alle jobber i moderkonsernet, som bonusen gjelder for.

Selskapet kunngjorde i midten av desember i fjor at det har tilbudt sluttpakke til alle ansatte, for første gang i selskapets historie. Innen utgangen av 2016 skal Statoil redusere bemanningen med 1.100 til 1.500 ansatte.