Tillitsvalgte tror et fåtall har tatt sluttpakken i Statoil

Publisert

Men Statoil holder tett enn så lenge.

Fristen de Statoil-ansatte hadde til å søke om sluttpakke gikk ut mandag, men selskapet ønsker ikke å si hvor mange som har benyttet seg av tilbudet. De tillitsvalgte tror få har gjort det.

Vil ikke gå ut med tall

Statoil har for første gang valgt å tilby alle sine ansatte sluttpakke, men er foreløpig tause om hvor mange som har søkt.

– Jeg har ikke noe tall å opplyse. Det som er viktig for oss, er hvor mange vi kommer til å være når året er omme, sier pressetalsperson Ola Anders Skauby i Statoil til NRK.

Nedbemanningen har pågått gradvis i to år, og innen utgangen av 2016 skal Statoil kutte mellom 1100 og 1500 personer. Skaubys oppfatning av tiltaket med sluttpakker er positiv.

– Det har vært god interesse for dette tilbudet og muligheten alle ansatte har fått, sier Skauby.

  • Ny lov endrer skatten til de som tar sluttpakke
  • For risikabelt

    Blant Statoils tillitsvalgte er oppfatningen en annen. Tillitsvalgt ved Statoils anlegg på Mongstad, Jan-Eirik Feste, har inntrykk av at det er få som har takket ja til sluttpakke.

    – På grunn av arbeidsløsheten er det ikke slik at man kan ta en sluttpakke og gå over i en annen jobb slik man kunne for noen år siden, sier Feste.

    Utbetalingene i sluttpakken bestemmes av ansiennitet. For å få utbetalt ett års lønn, kreves seks år, mens mer enn 21 år gir to årslønner.

Powered by Labrador CMS