Ansatte i Siemens mister jobben

Publisert

95 årsverk i Norge blir berørt av oppsigelser eller permitteringer, skriver Siemens Subsea i en pressemelding. I tillegg berøres om lag 60 ansatte i Storbritannia. Dette ble kommunisert under allmøter onsdag 16. november.

- Vi har nå to hovedprioriteringer. For det første er det helt essensielt at vi gjør det vi kan for at bidra til at vi får en så god prosess som mulig med de ansatte. Samtidig skal vi sikre at kunder og leverandører følges opp og fortsatt får den oppfølgingen de skal ha også i fremtiden. Dette inkluderer at vi viderefører forskning og utvikling som skal sørge for at vi er helt i teten når markedet tar seg opp igjen, sier Are Dahl i Siemens Subsea.

Oljeprisene har falt med over 55 prosent de siste to årene. Dette har ført til en dramatisk fall i markedet og langt færre prosjekter som etterspør våre løsninger. Fra et totalmarked i verden på ca 550 prosjekter i 2014, er totalmarkedet på under 30 prosjekter i 2016. Utviklingen har vært dårligere enn Simens Subsea hadde fryktet på starten av 2016.

 • Ordreinngangen er 50 prosent lavere enn budsjettert for FY 2016.
 • Omsetningen endte 1/3 bak budsjett for 2016.
 • Siemens Subsea forventer nå at markedet vil ha en flat utvikling de neste to årene og selskapet er derfor overbemannet. Derfor må Siemens Subsea justere organisasjonen slik at de er mer fleksible og kan møte endringene i markedet raskere.

  Konsekvenser av omorganiseringen

  - Dette er en situasjon vi skulle vært foruten. Det har vært et tøft marked lenge, og mange har nok sett at permitteringer og oppsigelser kunne komme. Det er uansett en vanskelig situasjon for de som nå berøres, sier Are Dahl i Siemens Subsea.

  Kongsberg rammes hardest. Her må ca. 50 av totalt 55 personer gå.

  Planen er en reduksjon på totalt 159 årsverk globalt i løpet av FY17.

  Bruk av permitteringer og oppsigelser

  • Ca. 30 prosent permitteringer og 70 prosent oppsigelser.
  • Ca. 60 prosent administrasjon og ledelse, og ca 40 prosent teknisk personell.
  • Ca. 60 prosent i Norge og 40 prosent i Storbritannia.Kongsberg: Totalt 50 personer, derav 2-3 permitteringer.
   • Trondheim: Totalt ca 15 personer permitteres.
   • Bømlo: Totalt ca 25 personer permitteres. To til tre oppsigelser.
   • Andre: En til to personer på hver av lokasjonene Oslo, Bergen og Stavanger berøres.
Powered by Labrador CMS