- Å ta sluttpakken er galskap

Publisert

- Spisskompetansen min har gjort meg sårbar, sier Statoil-ansatt.

Idar Martin Herland (44) jobber offshore som elektriker på Haltebanken og er lokal tillitsvalgt for SAFE. Han sier han blir veldig overrasket hvis noen på norsk sokkel takker ja til sluttpakken som Statoil nå tilbyr sine ansatte. Han syntes også at oljeselskapene bør vise mer samfunnsansvar.

Feil fremstilt i media

Statoil tilbyr nå i januar sine ansatte å søke om sluttpakke med full lønn i minimum 12 måneder. Herland mener pakken har blitt fremstilt feil i media, og at det er usannsynlig at han vil klare å skaffe en ny jobb i dagens arbeidsmarked.

— Spisskompetansen min har gjort meg sårbar, sier Idar Herland.

Han har vært borte fra bygg- og anleggsbransjen i 15 år og der har både forskrifter og teknologi endret seg totalt fra da han jobbet der. Han forteller at den bransjen vil ha 25-åringer, ikke 44-åringer.

 • Ansatte kan miste sluttpakkene de har mottatt
 • Trekker paralleller til forlatte hvalfangerbyer

  Herland forteller at det ikke nødvendigvis er størrelsen på pakken som er problemet, det er mer arbeidsmarkedet og hvordan oljeselskaper prøver å løse situasjonen. Skip og rigger ligger i havn samtidig som det er masse arbeid som kan bli gjort. Brønner skal plugges og anlegg vedlikeholdes. Herland setter situasjonen på spissen og mener at vi ikke kan tillate at «stuedøra»  vår ender opp som de forlatte hvalfangerbyene i Sør-Georgia.

  — Pengene til å plugge brønner er der, de blir satt av når man signerer kontrakten. Når selskapene får utvinningstillatelse forplikter de seg samtidig til å sette av deler av overskuddet til opprydning. Men det virker ikke som om de vil bruke pengene. Den kompetansen som forsvinner ved oppsigelser kommer til å koste skattebetalerne mye penger å bygge opp igjen. Når markedet eventuelt går oppover igjen om noen år vil riggene plutselig trenge oppgradering og det vil kunnskapen til arbeiderene også. Det blir mye dyrere at folk slutter og begynner igjen om noen år enn å holde på de ansatte.

  • Sterkt uenige om nytteverdien av brønnplugging
  • Samfunnsansvar

   Herland mener regjeringen bør få selskapene til å vise samfunnsansvar. Regjeringen bør tvinge dem til å plugge de brønnene de har latt vær å plugge på grunn av fjorårets høye priser. Nå har vi mannskap, penger og tid til det. Det vil holde deler næringen i gang. Han vil ikke at bransjen gjør sammen feil som den gjorde da det var nedbemanninger i 2003. Offshore er en av Norges største distriktsarbeidsplasser.

   - Det er vanskelig å finne ny jobb i byen, hvor vanskelig er det da i distriktene?

   • - Vi krever at regjeringen låser opp verktøykassen, og begynner å jobbe!
   • Arbeidsledighetstrygd

    Han mener at pakken ikke er luksuriøs. Han er opptatt å få fram at denne pakken er ingen ting i nærheten av «58+ pakken» som Statoil tidligere har tilbudt.

    — Hvis jeg tar pakken tar kemneren halvparten. I tillegg sier jeg fra meg retten til arbeidsledighetstrygd og går ut i et dårlig arbeidsmarked med overflod av kompetanse. Sluttpakken blir på grunnlønnen min og store deler av offshorearbeidere sin lønn kommer fra overtidsarbeid.

Powered by Labrador CMS