Statoil i bakvendtland

Publisert

Fikk flere ansatte under nedbemanning.

Statoils nedbemanning førte til kutt i 750 stillinger i administrasjonen i fjor. Samtidig vokste staben med 406 stillinger.

Samlet var det ved utgangen av 2013 i alt 25.535 ansatte i Statoil verden over. Tallene er hentet fra Statoils årsrapport, skriver Stavanger Aftenblad.

Antallet fast ansatte økte med 37, til 23.413 ansatte verden over. I utlandet økte antallet fast ansatte med 47, slik at det reelt sett var en nedgang i antallet fast ansatte i Norge på ti stillinger.

Informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk jr., sier at det ikke er noen motsetning mellom det å oppbemanne i noen deler av organisasjonen og nedbemanne i andre.

Det grunnleggende er at Statoil fortsatt skal vokse og utvikle seg. Vi fortsetter å holde investeringene på et rekordhøyt nivå. Samtidig må vi få mer ut av investeringene våre og spare kostnader. Derfor har vi innenfor noen områder sett behov for å nedskalere bemanningen slik vi har gjort i stab- og støttefunksjonene, sier Lindbæk.

Mens i andre deler av organisasjonen kan det være behov for vekst, for eksempel flere ingeniører. Derfor er det ikke en én til én sammenheng mellom oppbemanning og nedbemanning.

Lindbæk opplyser at nedbemanningene i stab- og støttefunksjonene ennå ikke har nådd full effekt i organisasjonen. Full effekt vil ikke være synlig før i årsrapporten for 2014. Statoil skal spare over 30 milliarder kroner fram til 2016. Deretter skal de årlige utgiftene ned med 8 milliarder.

©NTB