Verdens største rigger til Norge

Publisert

Rekrutterer 600 med hjemmesider, SoMe og lærlingeordning.

I perioden 2014-2016 kommer det fire nye Jack-Up rigger til Maersk Drilling Norge AS. Dette er verdens største og mest sofistikerte rigger, og de skal på kontrakt med henholdsvis Total på Martin Linge, Det Norske Oljeselskap på Ivar Aasen, Statoil på Gina Krog og BP på Valhall.

Are Domert er HR Administrator Manager i Maersk Drilling Norge. I et intervju med enerWE.no forteller han om hvordan de jobber med rekruttering til de nye riggene.

Hvor mange nye medarbeidere skal Maersk Drilling rekruttere de neste årene?

Til å bemanne de nye riggene vil Maersk Drilling ha behov for totalt ca. 600 nye medarbeidere. Disse skal fordeles mellom de fire nybyggene og de eksisterende seks riggene våre.

Hvilke verktøy bruker Maersk Drilling for å rekruttere nye medarbeidere? 

Vår viktigste kanal for rekruttering er vår egen hjemmeside maerskdrilling.com der alle ledige stillinger legges ut. Dette er et godt sted for interesserte jobbsøkere å følge med på vårt behov.

Vi bruker også Facebook og LinkedIn til profilering av enkelte stillinger i tillegg til ren merkevarebygging.

I tillegg satser vi stort på vårt lærlingeprogram som vi har hatt god suksess med over en årrekke. Per i dag har Maersk Drilling Norge AS 45 lærlinger under opplæring, og fremover ønsker vi å ta inn ca. 25-30 nye lærlinger per år.

Hvordan bruker Maersk Drilling sosiale medier for employee branding og rekruttering? Styres dette fra Danmark, eller Norge?

Maersk Drilling er aktive på Facebook og LinkedIn. Her legges det ut nyheter og bilder samt oppdateringer hva gjelder rekrutteringsbehov. Maersk Drilling er opptatt av å ivareta ansattes interesser såvel som eksterne interessenter i sosiale medier, og våre sider bærer preg av dette.

Målet er å bygge grupper av interessenter som vil følge Maersk Drilling. Det administrative arbeidet med dette styres fra Danmark, men vår norske organisasjon bidrar direkte med innspill på hva vi ønsker skal profileres. Videre vil spørsmål som angår Maersk Drilling Norges aktiviteter besvares fra Norge.

Hvilke stillinger skal Maersk Drilling rekruttere?

Våre ledige stillinger vil være knyttet til operasjonell drift av riggene. Dette er stillinger innen drilling, vedlikehold og maritimt miljø.

Hvorfor skal potensielle kandidater søke jobb i Maersk Drilling?

Maersk Drilling er en spennende organisasjon med lang fartstid på norsk sokkel. Vi blir den største aktøren på riggmarkedet i Norge med 10 rigger totalt etter leveringen av de nye enheter.

Med appetitt på mer gir dette stor trygghet i forhold til jobb. Med så mange rigger åpner det for store muligheter for egen utvikling og karriere.

Maersk Drilling tok tidligere i april levering av den første av 4 nybyggede jack-ups - Maersk Intrepid - fra KeppelFELS verftet i Singapore. Etter mobiliering på heavy-lift vessel forventer Maersk Drilling ankomst norsk sokkel i løpet av sommeren 2014.