OSM Offshore dømt i forbindelse med krav om erstatning etter opphør av arbeidsforhold

Publisert

Vedkommende ble den 10. august 2013 ansatt i et vikariat i OSM Offshore AS. Fra 20. mars 2014 ble han ansatt i fast stilling som han hadde til han mottok oppsigelse datert 28. juli 2015.

Vedkommende arbeidet som kontrollromsoperatør på boligriggen Haven som var stasjonert på Ekofisk/Eldfisk-feltet. Selskapet Master Marine AS/Jactel AS eide riggen. ConocoPhillips er operatør på feltet. Kontraktens utløp var 28.07.2015.

I saken var partene uenige om hvorvidt overføring av boligriggen Haven fra OSM Offshore til tredjepart utgjorde en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Bakgrunnen for saken var at OSM Offshore mistet oppdraget for boligriggen Haven på norsk sokkel og skulle legge riggen i kaldt opplag. Alle ansatte ble sagt opp.

Etter hvert ble det kjent at Haven hadde fått nytt oppdrag i Danmark, gjennom et nyetablert dansk selskap, uten at alle de oppsagte ble hentet tilbake. Bare drøyt halvparten av de ansatte (36 av 69) fikk bli med riggen, men på danske lønns- og arbeidsvilkår.

Vedkommende har vunnet saken fullt ut. Retten har ikke vært i tvil om sakens utfall hverken knyttet til rettsanvendelse eller faktiske forhold.

OSM Offshore AS dømmes til å betale Vedkommende erstatning med 875.900 kroner. OSM Offshore plikter også å betale til vedkommende sakskostnader med 174.112 kroner.

- Dommen til OSM offshore da de dro ut ut av landet med Haven er nå gjort kjent, forteller en ansatt i OSM Offshore som ikke ønsker navngis. Alle ansatte som fikk bli igjen er blitt snytt for masse penger og fritid pga. dette.

Vår anonyme kilde forteller at ansatte var klare til å leie inn advokat for at de skulle få det vi hadde krav på.

- Siden OSM Offshore har forsikret oss hele tiden at dette ikke har vært noen virksomhetsoverdragelse så har ansatte ikke turt å gjøre noe med dette. Vi har også vært redde for å få sparken hvis vi gjør noe.

Til enerWE sier Alexander Cascio, Advokat i LO følgende:

-Vi er godt fornøyd med dommen. Retten er ikke i tvil om at det har skjedd en virksomhetsoverdragelse, eller at arbeidstakeren har krav på erstatning for sitt lønnstap samt oppreisning. Dette er regler som er ment å sikre de ansatte i forbindelse med endringer. Dommen er sånn sett også et klart signal til arbeidsgiver og bransjen generelt om hvor viktig det er at reglene følges.

enerWE har bedt OSM Offshore om en kommentar, og vil oppdatere saken når vi mottar svar på vår henvendelse.

Se oppdatert sak her.