Mekling om landbaseavtalen

Publisert

Frist satt til kl. 24.

Industri Energi og Norsk olje og gass møtes i dag til mekling om landbaseavtalen. Om partene ikke kommer til enighet kan det føre til at totalt 175 personer tas ut i streik ved Polarbase og Mongstadbase.

Krav om tillegg for skift- og helligdagsjobbing er kjernen i konflikten.

Urimelig høye krav til tillegg for skift- og helligdagsjobbing gjorde at vi ikke klarte å finne en løsning i forhandlingene med Industri Energi på Landbaseavtalen, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Norsk olje og gass til norog.no.

I følge Norsk olje og gass vil ikke produksjon av olje bli berørt ved en eventuell streik.