Samarbeid vises på bunnlinjen

Publisert

Vi skal spille hverandre gode, sier CEO i PGS.

Jeg har stor sans for Erik Bye. Han sang viser om sjøen. Sjømannsviser. Mange har også tilført noe til hans tekster med egne tolkninger. Marit Larsen tolket sangen ”Vår beste dag” på en utmerket måte, og på albumet ”En hildringstime” har 14 av Erik Byes sanger fått nytt liv gjennom en rekke norske artister. Albumet er en hyllest til den gamle dikter- og sangkjempen. Med på albumet er også mannskoret ”Bislett Bad & Rundkjøring”.

Jeg har oppsøkt et av medlemmene i mannskoret Bislett Bad & Rundkjøring, et kormedlem som kanskje er enda mer kjent for å lede PGS.

Jon Erik Reinhardsen var i en lang periode i Aker-systemet, og hadde ulike posisjoner i Aker Kværner fra 1983 til 2005 og han var også en av Kjell Inge Røkkes mest betrodde medarbeidere.

I perioden 2005 til 2008 satt Reinhardsen i ledelsen i det internasjonale konsernet Alcoa med ansvar for utvikling og gjennomføring av kapitalprosjekter. I 2008 returnerte han til Norge og gikk inn i stillingen som CEO i PGS.

- Hva er forskjellen på å lede PGS, et internasjonalt selskap med utspring fra Norge, og det å sitte i ledelsen i Alcoa?

- Det er egentlig ikke så stor forskjell, fordi vi har et lite innslag av nordmenn i PGS. Det er vel på omkring 15 % nå. Noe av det som karakteriserer PGS til forskjell fra mange andre norske oljeserviceselskaper er at vi er virkelig internasjonale i vår ansettelsesbase.

PGS har kontorer i 23 land, og har operasjoner i 50-70 land over en to-årsperiode. Selskapet selger seismikktjenester og data til mellom 200 og 250 oljeselskap i året.

- Det er for eksempel ingen nordmenn som er ledere for våre utekontorer rundt omkring i verden. Selv om vi har flest nordmenn i ledelsen, så er det nesten ingen nordmenn dersom du går ett nivå ned i organisasjonen. Dette er drevet av hvem som er kvalifisert til å ta jobbene, vi ser ikke så mye på nasjonalitet, men mer på hvem som faktisk er best egnet til å ta de ulike jobbene i hver posisjon.

- Merker dere noen forskjell i medarbeidertilfredshet til nordmenn vs. utenlandske medarbeidere? Er nordmenn fra verdens rikeste land bortskjemte?

- Annethvert år gjør vi en global ”people survey”. Her måler vi mange parametere innen tilfredshet, hvordan ledelsen fokuserer på lønnsomhet, sikkerhet, HR og liknende, og det er ikke noen store utslag hos oss når det gjelder nordmenn og medarbeidere fra andre land. Vi har ikke store antall ansatte i det man typisk kaller utviklingsland. Vi er basert i tunge oljesentra som Houston, London, Singapore, Kuala Lumpur og Rio. Det er ikke store forskjeller på hvordan ansatte svarer på undersøkelsene.

- Hva er viktig for deg som leder?

- Vi jobber for å få frem et arbeidsklima som får frem det beste i de som arbeider her. Vi jobber for å være teamorienterte. Man skal være fokusert på selskapets felles beste, og ikke eget beste. Det er klart man skal gjøre sitt beste innenfor sitt område, men fra mange andre organisasjoner har jeg sett at det blir mye kniving på toppen, kniving som ofte kan føre til mindre optimale totalløsninger. Her har vi prøvd å velge team hvor dette ikke er synlig. Her skal vi spille hverandre gode. Det skal være tonen og klimaet her. Det tror jeg reflekteres i våre ”people surveys”, det at det spiller riktig her. Jeg tror resultatene bunnlinjemessig også reflekterer dette. I vår nisje så fremstår PGS som en av de beste i verden, og det drives mye av de menneskene som er her, de mulighetene de får og de samarbeidsmulighetene som er i systemet.

- Hvordan merker dere Statoils kostnadskutt?

- Alle de store oljeselskapene er jo nå opptatt av å være kostnadsbevisste, og også Statoil. Vi prøver på den ene side å levere kvalitet på det vi gjør, og på den andre side bidra til idéer for hvordan man kan rasjonalisere kostnadene. Vi jobber med å kombinere ulike undersøkelser og en rekke andre tiltak som vi har idéer på, for at det skal kunne være vårt bidrag til lavere enhetskost. I tillegg så bygger vi nå båter som vil kunne gjøre mye mer jobb per dag enn de båtene som finnes i markedet i dag, og det er også med på å bringe ned kostnaden og opp produktiviteten på det som skal gjøres.

- Hvor mye betyr norsk sokkel for PGS?

- Den er viktig. Den representerer omkring 10 % på årsbasis. Det er jo et betydelig marked i den totale globale kabalen. Samtidig så er det ikke mer enn 10 % heller, så vi står jo på mange bein ute i verden.

- Bør norsk industri være bekymret for fremtiden?

- Det har mye å si hvor stor avhengighet man har til norsk sokkel. Slik som kostnadsnivået har blitt, så er det jo mange prosjekter som har gått fra å være lønnsomme til ikke å være lønnsomme eller marginalt lønnsomme. Det har ført til utsettelser som gjør at det ikke er like mye å bite i. Det kan godt være at vi går inn i en periode der den delen av oljeservice som kun er rettet mot norsk sokkel vil måtte omstille seg noe. Vi har mange diskusjoner innenfor næringen på hva næringen kan bidra med for å være mer konkurransedyktige på kost. Delvis er det at volumet i Norge kanskje stabiliserer seg noe, og kanskje til og med stagnerer noe. Delvis er det at konkurransen utenfra er sterk og i mange tilfeller økende. Det er jo også spørsmål om å konkurrere ikke bare på kost, men på totalkost og kvalitet. Dette er en sentral diskusjon i dag som gjør at bildet ikke er svarthvitt. Vi har jo sett i det siste at det ikke er alt det som kommer fra Østen som er like godt det heller. Her må man få et litt mer nyansert syn og finne måter å evaluere konkurransebildet som tar høyde for alle faktorene som er viktig for en kunde når man kjøper en plattform eller utstyr.

- Vi hører ofte spørsmålet: Hva skal vi leve av etter oljen. Hvor lenge tror du vi kommer til å lete etter olje og gass?

- Internasjonalt så vil vi lete til lenge etter min generasjon, så det er et langsiktig perspektiv. Samtidig så må vi alltid være observante på at det kan komme alternative teknologier inn fra høyre eller venstre som vi i dag ikke ser omfanget av og som kan endre dette bildet fundamentalt. Men ut fra det som er kjent i dag, så er det vanskelig å se at det er noen energikilde som vil kunne erstatte olje og gass.

- Du brenner for unge og realfag. Hva skyldes det?

- I Norge trenger vi mer kompetanse som har realfag som utgangspunkt. Det er for tiden et stort gap mellom det vi tror vi trenger fremover, og det som eksisterer av kompetanse. Vi trenger kompetanse for å fortsette produktivitetsutviklingen, for å fortsette å finne olje- og gass og for å fortsette å utvikle prosjektene. Hele den norske verdiskapningen er avhengig av mye faglig kompetanse med realfag i bunnen som utdanning. Derfor brenner jeg for det. Jeg er jo matematiker selv, og har sett verdien av å ha den ballasten med seg når man jobber i industrien. For PGS har vi også behov for ingeniører. Vi har løst det med å rekruttere mye fra utlandet. Kontoret i Oslo har et stort innslag fra ikke-nordmenn, men som nasjon trenger vi å få frem mye mer realfagskompetanse for å kunne videreutvikle verdiskapingspotensialet.

- Du har bakgrunn fra Aker-systemet og du har jobbet tett sammen med Kjell-Inge Røkke. Hva er dine tanker rundt Det norskes kjøp av Marathon?

- Det er veldig spennende å få opp flere tunge norske oljemiljøer, så det som skjer der er kjempespennende. Enkelt og greit. Det er mange flinke som har jobbet med dette og som har fått til mye. 

- Stemmer det at du var blant aktuelle kandidater til å overta førersetet i Statoil etter Olav Fjell ifm. Iran-skandalen?

- He he, nei, det stemmer nok ikke. Det var nok bare pressespekulasjoner.

Denne sommeren skal Bislett Bad & Rundkjøring på kortur til Minneapolis. For første gang på 15 år må Reinhardsen melde pass.

- Jeg hadde meldt meg på, men det kolliderte dessverre med flere andre arrangementer både jobbmessig og privat. Men jeg får komme sterkere tilbake neste år.

Dersom du tilfeldigvis skulle være i Minneapolis i juni, så er konserten den 14. Juni, kl. 19.00.

Powered by Labrador CMS