Statoil tause om nye stillingskutt

Published

Hva betyr "før sommeren"?

Statoil vil ikke si noe om påstandene om at 2.000 stillinger skal vekk. Dette blir det største kuttet hittil i konsernet hvis det blir en realitet.

Nedbemanningen er ikke offentliggjort ennå, men de ansatte vil bli varslet i løpet av kort tid, skriver Dagens Næringsliv. Planen skal være å fjerne 1.500 fast ansatte og 500 ansatte som er innleid.

Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr i Statoil ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB, og henviser til tidligere uttalelser der Statoil har meldt at en avgjørelse rundt nedbemanning vil tas før sommeren, uten at «før sommeren» er tidfestet nærmere.

Ikke endelig

De 2.000 ansatte som berøres skal være teknisk personell og ingeniører, og antallet er resultatet av drøftingsmøter som de tillitsvalgte og ledelsen avsluttet torsdag.

Konserndirektør Anders Opedal har ledet drøftingene. Nedbemanningen skal være gjennomført i løpet av neste år, og kuttene skal gjennomføres gjennom tidligpensjon, sluttpakker og naturlig avgang.

Det er ikke tatt en endelig beslutning rundt denne prosessen, sier Lindbæk.

Statoils konsernledelse skal i løpet av kort tid ta den endelige beslutningen, men det er ingenting som tyder på at resultatet vil bli noe annet enn det som kom fram under torsdagens drøftinger, skriver Dagens Næringsliv.

Hovedtillitsvalgt Stig Lægreid, som representerer Statoils ingeniører i fagforeningen NITO, og som er ansattrepresentant i Statoil-styret, ønsker ikke å kommentere saken.

Overraskende

Dette var ikke en kjekk nyhet å våkne opp til, og den kom overraskende på meg, Per Steinar Stamnes, leder av sokkelforeningen i Industri Energi i Statoil til Aftenbladet fredag morgen.

Vi vet jo at det foregår en prosess, og at det denne uka har vært drøftinger. Men jeg kjenner ikke innholdet i drøftingene, vi har fått beskjed om at det mest sannsynlig vil foreligge et resultat om en-to uker.

I en tidligere nedbemanningsrunde har Statoil varslet at 1.900 ansatte må forlate selskapet. I denne gruppen var det både innleid arbeidskraft og faste ansatte som har takket ja til sluttpakker.