Drastisk nedgang

Published

Oljebransjen har skylden.

Antall ledige stillinger i olje- og gassnæringen ble mer enn halvert fra første kvartal i fjor til samme kvartal i år. For alle næringene samlet gikk også tallet på ledige stillinger ned.

Totalt var det 58.600 ledige stillinger i første kvartal i år. Det er 2.400 færre enn i første kvartal i 2014 og en nedgang på fire prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I næringen bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassvirksomhet, gikk tallet på ledige stillinger ned med 1.100 fra første kvartal 2014 til det samme kvartalet i 2015. Dette tilsvarer en nedgang på hele 65 prosent, skriver SSB.

Næringen har hatt en nedgang i antall ledige stillinger siden utgangen av 2012, men nedgangen har vært størst mellom første kvartal i 2014 og første kvartal i 2015.

Også i offentlig administrasjon og i helsetjenester gikk tallet på ledige stillinger ned med henholdsvis 1.000 og 1.100 ledige stillinger i denne perioden. Det er en nedgang på 25 prosent for offentlig administrasjon og 20 prosent nedgang for helsetjenester. Antall ledige stillinger økte imidlertid i næringen sosiale omsorgstjenester uten botilbud. Her var økningen på 1.800 stillinger, tilsvarende 50 prosent.