Streikefaren over?

Published

Enighet med Lederne, SAFE avventer.

Norsk olje og gass og Lederne ble i natt enige om revidert tariffavtale. Skissen om ble lagt frem hos Riksmekler Wenche Elizabeth Arntzen ble godkjent av begge parter, med unntak av SAFE som har betenkningstid frem til 27.juni.

Vi er tilfreds med riksmeklerens skisse, og at vi nå ikke har streik på norsk sokkel, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Norsk olje og gass til norog.no.

Avtalen som ble inngått med Industri Energi ble lagt til grunn i meklingen. Som et tillegg til denne avtalen var partene enige om at Norsk olje og gass skal invitere alle fagforeningene til et utvalg knyttet til eldre arbeidstakere på sokkelen.

SAFE avventer

SAFE på sin side ønsker ikke å gå inn på en avtale før dommen vedrørende oppsigelse av 154 SAFE-medlemmer i Esso Norge er satt i Arbeidsretten.

SAFE ønsker ikke å gjøre noe som kan vise seg å være ulovlig, og forhandlingsdelegasjonen bestemte seg i natt derfor for å avvente en signering eller avvisning av tilbudet som er fremforhandlet i meklingen. Vi tar betenkningstid til det foreligger en dom i Arbeidsretten, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst på foreningen sine nettsider.