Vil utvide permitteringsperioden med over fem måneder

Publisert

Norsk Industri mener det er helt nødvendig å opprettholde basiskunnskapene i bedrifter.

Norsk Industri mener at permitteringsperioden må økes fra 30 til 52 uker. Dette for å gi bedrifter som nå er rammet av nedgangstidene innen olje og gass muligheten til å opprettholde og vedlikeholde den basiskompetansen som er nødvendig. Det skriver Norsk Industri i en pressemelding.

De mener dette også er nødvendig for å være i stand til å konkurrere om oppdrag når utviklingen igjen skyter fart.

Møtte arbeids- og sosialkomiteen

Budskapet om forlenget permitteringsperiode ble formulert veldig tydelig fra Norsk Industris side da organisasjons-Norge 22. oktober møtte Stortingets arbeids- og sosialkomité til åpen høring om statsbudsjettet. Byggenæringens Landsforening (BNL) og Rederiforbundet ga i samme høring åpen støtte til forslaget fra Norsk Industri.

Carla Botten-Verboven, organisasjonsdirektør i Norsk Industri, påpekte overfor komiteens medlemmer at 40 prosent av de som nå kan bli arbeidsløse (forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger), kommer fra bedrifter definert som industri.

Vil bruke 26 uker på opplæring

Hun minnet komiteen om at leverandørindustrien til olje og gass allerede har gjort svært mye selv for å redusere volumer og få fart på den viktige kostnadseffektiviseringen.

– Nå er det imidlertid på tide at vi gjør noe sammen for de som er rammet av nedgangen i olje- og gassektoren. Med 52 ukers permitteringsperiode kan vi bruke inntil 26 uker på bedriftsintern opplæring (BIO). Og det er jo slik at vi i Norge er dyktige på å ta permitteringsperioden både opp og ned. Det er store regionale ulikheter når det gjelder arbeidsmarkedet og vår vurdering er at spørsmålet om innlåsing av arbeidskraften i beste fall er teori i dagens situasjon, sa hun.

Dokumentasjonskrav

Botten-Verboven understreket at berørte bedrifter i dag regner på oppdrag og tilbud som er sendt med en forventet prosjekttildeling innenfor 52 uker. For å komme i betraktning om oppdrag, må bedriften kunne dokumentere at de har den nødvendige kapasitet og kapabilitet. Bedriftene må også kunne dokumentere at de har tilgang til den nødvendige kompetansen for å kunne utføre oppdraget.

I øyeblikket ser vi at mange gode miljøer forvitrer, mens en lengre permitteringsperiode vil gjøre bedriftene i stand til å opprettholde og vedlikeholde basiskompetanse.