– Flytt eller bli lærer, er beskjeden til de arbeidsledige ingeniørene i vest

Publisert

NITO oppfordrer til å tenke nytt.

I store deler av Norge trengs det ingeniører og annen høyt utdannet realfaglig arbeidskraft. – Flytt eller bli lærer, er beskjeden til arbeidsledige ingeniører på Vestlandet fra organisasjonen NITO.

Må flytte på seg

Tøffe tider i oljebransjen har ført til økt ledighet blant ingeniører på Sør- og Vestlandet. Direktør Trond Markussen i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) påpeker at arbeidsmarkedet likevel byr på mange muligheter for disse:

– Ingeniører må kunne bytte både jobb og adresse, sier Markussen til Dagsavisen.

Et alternativ er å ta praktisk pedagogisk utdanning, for så å bli lærere i et skolevesen med manko på realfagskompetanse.

Må legges til rette fra politisk hold

Markussen tror oljeingeniører vil flytte på seg faglig og geografisk dersom det legges til rette for det fra politisk hold. Han får støtte fra statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Kristian Dahlberg Hauge (Frp), som mener det er naturlig at flere flytter på seg for å få ny jobb:

– At man skal kunne reise er et krav som har ligget der hele tida. Nå har Nav varslet at de vil ha økt fokus på dette, nettopp for å få brukt all den ledige kompetansen som finnes, sier Dahlberg Hauge. 

Powered by Labrador CMS