Saken handler ikke om kjønn

Publisert

Mandag 8. august skrev enerWE.no at Sølvi Spilde Monsen, Adm. Dir. i Manpower Norge mente at saken om utnevnelse av Thorhil Widvey som styreleder i Statkraft får ekstra oppmerksomhet fordi en kvinne utnevner en kvinne.

Handler ikke om kjønn

Siri Mathiesen, Regiondirektør i NHO Agder er ikke enig med Spilde Monsen.

- Jeg tror ikke saken ville ha blitt mottatt og håndtert på annet vis selv om vår næringsminister og påtroppende styreleder i Statskraft var en mann, sier Mathiesen til enerWE.no. Denne saken handler om habilitet og ikke kjønn.

Handler om kameraderi i næringslivet

I en kommentar på nettavisen vekst.media fredag ettermiddag skrev Høyskolelektor Olav Johansen følgende:

- Kampen for likestilling og mot kameraderi i næringslivet har handlet mye om å skape åpenhet og bredde i rekrutteringsprosesser, spør Johansen.

Johansen synes det er overraskende at kvinner og kvinnenettverk ser ut til å bruke de samme metodene som mennene de kritiserer.

- Har vi ikke kommet lenger? Kan ikke kvinner bidra med noe bedre enn å kopiere gutta de kritiserer?

Kvinner i nettverk, ikke bare kvinnenettverk

Siri Mathiesen ser ingen tendens til snarveier når det gjelder å nå målet om flere kvinner inn i lederstillinger.

- Det er etter min mening heller ikke veien å gå, sier Mathiesen til enerWE.no. Jeg skulle ha ønsket meg en langt større framsnakking av kvinner, men det forutsetter at kvinnene selv gjør seg kjent og blir kjent i sentrale miljøer og nettverk og ikke minst er mer proaktive selv.

Mathiesen understreker at det indirekte betyr at kvinner ikke bare bør bygge kvinnerelaterte nettverk, men nettverk ut fra bransjetilknytning, geografi etc. dersom det jaktes på topplederverv og lederstillinger.

Viktig med høye krav til eierstyring

Styreledervervet i Statkraft er blant de best betalt styrevervene i de norske statlige selskapene, og muligheten til å påvirke selskapets retning har stor politisk verdi. Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) mener det fortsatt ikke er avklart om prosessen rundt utnevnelsen av Thorhild Widvey (H) til Statkrafts styreleder var reell.

Heidi Skaaret (bildet), Konserndirektør i Storebrand tror saken får oppmerksomhet fordi staten som viktig eier i norsk næringsliv har satt høye krav til eierstyring og det å opptre som en profesjonell eier, noe som er riktig og helt nødvendig.

- Slik jeg opplever denne saken stilles det spørsmål om valget av styreleder har foregått på en ryddig måte hvor flere kvalifiserte kandidater er vurdert opp mot hverandre, eller om personlige relasjoner og partipolitisk tilhørighet har vært avgjørende. Dessverre bidrar Mæland til spekulasjoner om dette ved ikke å være åpen om prosessen. Jeg tror ikke det faktum at dette handler om to kvinner har noe med saken å gjøre, sier Skaaret til enerWE.no.

Skaaret understreker at hun kun kjenner saken fra media, og at hun kommenterer på generelt grunnlag.

- Jeg synes det er positivt at staten som eier ønsker flere kvinnelige styreledere og tar grep for å gjennomføre dette, men da er det viktig at prosessen er ryddig slik at det ikke blir skapt tvil om egnethet og kompetanse.

I kommentaren fra Høyskolelektor Olav Johansen skriver han følgende:

- Nå er ministeren vurdert til å være habil, det ble slått fast. At de to likevel frekventerer i samme nettverk både privat og profesjonelt er hevet over enhver tvil. Widvey har selv beskrevet deres forhold som nært. Og da vil man jo fortsatt kunne undres. De gjør det litt vanskelig for seg selv.

Hva mener du? 

Du kan diskutere saken i Facebook-gruppen Oljebransjen