Midlertidige ansatte kan misbrukes av arbeidsgivere

Publisert Sist oppdatert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Ansvarlig redaktør og daglig leder i enerWE AS. Kommentaren ble først publisert på vekst.media - vår søsteravis for bygg- og anleggsbransjen.

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Veidekke deltar på Arendalsuka og inviterer i dag til seminar der de skal debattere hvordan bygg- og anleggsbransjen skal sikre seg kompetente og motiverte medarbeidere i bygg- og anleggsbransjen. På seminaret skal de debattere om det er riktig å ansette fast eller basere seg på innleie av fagfolk?

På dagens seminar deltar blant andre LO-leder Gerd Kristiansen, leder for Byggenæringens landsforening Jon Sandnes, avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen og Veidekkes konsernsjef Arne Giske.

 • Les også: Arbeidstilsynet med sterk kritikk til Statens vegvesen.
 • Se også: Videointervju med Veidekkes konsernsjef Arne Giske fra selskapets kvartalspresentasjon.
 • Vanskelig for midlertidig ansatte å komme seg inn på boligmarkedet

  Boligprisene fortsetter oppover. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent fra forrige måned. Boligprisene i juli var 8,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

  For mange unge virker det nærmest umulig å komme seg inn på boligmarkedet. For de som er midlertidig ansatt og for personell utleid fra vikarbyråer er det enda vanskeligere. Bankene som tilbyr boliglån ser større risiko ved utlån til vikarer og midlertidig ansatte.

  Mediebransjen outsourcer

  Jeg jobber i mediebransjen. Vi ser en tydelig trend der mediehusene ønsker å outsource det som tidligere var ansett som kjernevirksomhet. På journalisten.no kan vi lese følgende:

  Egmont Publishing har som første bedrift bevisst gått inn for "redaksjonsknusing" ved praktisk talt å fjerne redaksjonene og outsource den journalistiske produksjonen. Ansattes kompetanse, identitet og rettigheter kuttes brått og brutalt.

  Misbruk er enkelt

  Midlertidig ansatte, vikarer og innleid arbeidskraft kan lett misbrukes. Jeg kjenner til mange historier i alt fra oljeselskaper til høyskoler der man systematisk avslutter engasjementer innenfor de tidsfrister som gjelder for å unngå at personell er å anse som fast ansatt.

  Det er også en realitet at noen aktører spekulerer og utnytter regler slik at det blir konkurransevridende og etisk uakseptabelt. På facebook-siden til Veidekkes arrangement skriver Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke at sosial dumping dessverre ikke er et ubetydelig problem i flere bransjer, både i gode og dårlige tider, og at vi alle tjent med seriøsitet og langsiktig. Derfor mener han dette temaet svært viktig.

  Endringer i regelverket - Økt makt til arbeidsgiver

  Endringene i reglene om midlertidig ansettelse (2015) innebærer en ny, generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil tolv måneder, kombinert med begrensninger, bl.a. karantene og kvote. Arbeidstaker skal ha krav på fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt på generelt grunnlag og ved vikariater.

  Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Det vil si at arbeidsforholdet består inntil en av partene sier det opp. På bestemte vilkår kan en arbeidstaker likevel ansettes midlertidig.

  Arbeidsgivere kan dessuten leie inn arbeidstakere for en tidsbegrenset periode fra bemanningsforetak.

  I forkant av regelendringen uttalte LO-leder Gerd Kristiansen at endringene vil bety økt makt for arbeidsgiverne over arbeidsfolks hverdag. Hun mente at endringene ville gjøre de ansattes og deres tillitsvalgtes innflytelse over arbeidslivet mindre. Naturlig nok var Anders Øwre-Johnsen, Konsernsjef i Adecco Norge sterkt uenig (se videointervju). Han mente blant annet at det nye lovforslaget ville gjøre det enklere for unge å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

  Derfor er det riktig å satse på innleie i oljebransjen

  Til tross for at jeg ser store utfordringer med innleie og midlertidig arbeidkraft, så mener jeg at oljebransjen nå må bruke denne muligheten fullt ut.

  Oppturen etter oljekrisen kommer først i 2018, og fram til da skal 50.000 jobber bort, ifølge en ny rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

  Aktørene i oljebransjen går gjennom tunge nedbemanningsprosesser. Når oppturen kommer, vil det for mange ledere sitte langt inne å starte rekruttering av faste ansatte. For å få folk raskt ut i arbeid igjen så mener jeg at det vil være hensiktsmessig i en periode å gå for innleie av arbeidskraft, eller midlertidig ansettelser.

  For enerWE ville det vært helt feil å tilby fast ansettelse

  enerWE - nettavisen for olje- og energibransjen hadde sitt første driftsår i 2014. Oljeprisen stupte, og mediebransjen var (og er) inne i en like dyp identitetskrise.

  Vi som startet enerWE satset tungt på å skape et nytt mediehus. For å lykkes måtte vi ha kontroll på risikoen. Vi valgte derfor å gå for en modell uten ansatte. Alle som jobbet i enerWE var innleid fra egne aksjeselskap eller enkeltpersonsforetak. Det gjaldt også meg som er daglig leder og ansvarlig redaktør.

  ...men nå tilbyr vi fast ansettelse

  Vi har kommet oss gjennom de første årene, og vi har lært enormt mye. For oss ville det vært helt feil å tilby fast ansettelse de første årene. Nå har vi kommet oss gjennom oppstarten, og vi skal vokse videre. Vi har lansert nye aviser for flere bransjer (se vekst.media og havbruk.media), og i skrivende stund jobber vi med å rekruttere flere til vårt team. Teamet vi nå bygger blir fast ansatt.

  Hva med bygg- og anleggsbransjen

  Jeg innledet med å skrive at Veidekke i dag inviterer til seminar om dette teamet. Temaet er høyaktutelt. Både enerWE.no og vekst.media kommer til å følge denne diskusjonen tett i tiden fremover.

  Dersom du har sterke meninger om temaet, så ta kontakt. Da ønsker vi et intervju.

  - Chul Christian Aamodt, Ansvarlig redaktør og daglig leder, enerWE.no og vekst.media

  • Klikk her for å bli med i facebook-gruppen for bygg- og anleggsbransjen.
  • Klikk her for å bli med i facebook-gruppen for oljebransjen.