Slik åpner oljenedturen muligheter

Published

Velg ny karriere.

Oljebransjen står foran turbulente tider. Mange har allerede mistet jobben og Statoil har meldt om flere oppsigelser det kommende året. Sølvi Spilde Monsen, Managing Director i Manpower Norge sier nedgangen merkes svært godt sørvest i Norge.

I Manpower Norge har vi sett oss nødt til å kutte internbemanningen vår. Vi opplever også en stor andel termineringer av oppdrag fra alle typer olje og gass-kunder, både operatørene og underleverandørene.

Det har lenge vært klart at oljeinvesteringene vil falle markert. Tall fra DNB viser at rundt 5000 oljejobber har forsvunnet de siste seks ukene, og oljesmellen har totalt rammet rundt 20 000 arbeidstakere så langt. Monsen bekrefter at jobber kuttes på alle plan.

Vi ser en dramatisk nedbemanning på alle fagområder, det gjelder alt fra HR, finans, engineering til sveising, egentlig alle områdene.

Hun mener oljesmellen i en mellomfase fører til en kompetanse-forflytning over til offentlig sektor.

Områder som infrastruktur, bank, finans og forsikring gjør det fortsatt brukbart bra. Det merkes også en økning innen logistikk og varehandel. Vi satser derfor på rekruttering til disse bransjene. Foreløpig ser vi svært liten geografisk mobilitet blant konsulentene våre. Folk skifter bransje, men ikke bosted.

Galgenhumor i tøffe tider

Oljebyen Stavanger har blitt hardest rammet av nedgangen i bransjen, og Monsen påpeker at situasjonen lettes noe når så mange er i samme båt.

Stemningen er laber. Det er tungt, men også preget av galgenhumor siden mange arbeidsledige kjenner andre i samme situasjon. Alt i alt er det en tøff tid, mange er redd for jobben sin, og hvordan de skal klare å komme seg gjennom nedturen.

Hun mener eksponering av muligheter kan være nøkkelen til motivasjon

Det handler om å vise frem alternativene som fins der ute. I Stavanger fokuserer vi tungt på offentlig sektor, logistikk, barnehage og helse.

Rekrutteringsbyråene tjener selv på svingninger i markedet, men Monsen mener de også kan hjelpe bedriftene i nedgangsperioden de står ovenfor.

Vi tilbyr rett og slett hjelp med nedbemanningen, i form av kursing og om-rekruttering.

Datterselskapet vårt, Right Management, er spesialister på omstilling og talentutvikling.

Det legges til rette for samarbeid med Manpower-kontorene når kursingen er over, og det er tid for å sende ansatte ut i nytt arbeid.

Oppgang i øst, nedgang i vest

Manpowers markedsundersøkelse understøtter likevel en forventning om positive markedstendenser allerede fra tredje kvartal.

Vår markedsundersøkelse viser at 10 % av bedrifter i Stor-Oslo har som mål å øke bemanningen fra tredje kvartal. På sør-vest-landet er det derimot varslet fremtidig nedgang.

Jeg tror rekrutterings-byråer vil merke oppgangen først. Det forventes en mellomfase med tilbakeholdenhet i forhold til å rekruttere fast ansatte. Derfor vil nok bedrifter i første omgang satse på innleid personale, noe vi tilbyr.

Ber jobbsøkere tenke utradisjonelt

I et tøft arbeidsmarked mener Monsen at mulighetene åpner seg for dem som tør å tenke utenfor boksen.

Søk på jobber og gå på intervjuer. Ta de oppdragene du kan få, og vær i aktivitet. Tenk gjerne utradisjonelt.

Hva er utradisjonelt?

Med utradisjonelt mener jeg det å våge å gå utenfor sin komfortsone, og tenk på andre alternativer som barnehage, helse, produksjon. Der kan man lett finne ny karrieresti.