70 ansatte blir sagt opp i Maersk Drilling

Publisert

Har kun sju rigger igjen på norsk sokkel.

70 personer mister jobben i Maersk Drilling Norge når riggen Reacher når den er ferdig med oppdraget sitt for BP i september.

Pressetalskvinne for det danske riggselskapet Helene Aagaard bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at av 130 personer som i dag jobber på Maersk Reacher, er det 70 ansatte som vil bli sagt opp. Andre omplasseres til andre prosjekter eller flytter med riggen ut.

I fjor ble to av selskapets rigger sendt ut av norsk sokkel. Én til dansk side og én i opplag i Frederikshavn. Og sommeren 2015 kom beskjeden om at Maersk måtte redusere bemanningen med 170 ansatte.

Sju rigger igjen

Foreningsleder i Maersk ansattes forening Frode Larsen sier at stemningen i bedriften er avventende, og at det fremdeles er usikkerhet blant de ansatte.

Maersk Drilling har i dag sju rigger igjen på norsk sokkel. De fleste er på kontrakt fram til 2018 eller 2019. Men foruten Maersk Reacher, vil også Maersk Inspirer stå uten kontrakt etter at riggen avslutter et oppdrag for Statoil i desember.

I den siste markedsoppdateringen sin, skriver selskapet at riggindustrien står overfor store utfordringer i tiden framover. Dette skyldes både investeringskutt som følge av lave oljepriser og en overkapasitet av rigger i markedet.

Ifølge en oversikt fra Offshore.no kan hele 19 rigger komme til å gå av kontrakt dette året, uten å ha mer arbeid.

Reklame

https://vimeo.com/157152222