– Ledige fra olje og gass kan omskoleres til vekstbransjer som bygg og anlegg

Publisert

Arbeidsgiverne omskolerer arbeidskraften og søker etter folk utenfor vante bransjer, viser ny undersøkelse om det norske arbeidsmarkedet.

– Norske arbeidsgivere fortjener skryt. Norske arbeidsgivere er blant de beste i Europa til å lete nye steder etter talenter og til å gi ansatte ny kompetanse, sier konsernsjefMaalfrid Brath i Manpower, i en pressemelding

Manpowerhar spurt 751 norske arbeidsgivere om de har utfordringer med rekruttering. Hele 84 prosent svarer at de har ingen problemer med å få tak i nødvendig arbeidskraft. 51 prosent leter etter talenter utenfor sine tradisjonelle søkergrupper. I Europa er bare Tyskland, Østerrike og Storbritannia flinkere til å tenke utradisjonelt om rekruttering.

– Selv om tilgangen på arbeidskraft øker generelt, er det ingen automatikk i at arbeidsgivere i andre sektorer fanger dem opp. Undersøkelsen viser at vi har økende mobilitet i arbeidsmarkedet, og det er positivt når olje og gassnæringen sliter, sier Brath.

Norske arbeidsgivere er også flinke til å oppdatere sine ansatte. 76 prosent av arbeidsgivere tilbyr ekstra kurs og opplæring til sine ansatte for å møte nye oppgaver.

 – Heldigvis ser vi at ledige fra olje og gassnæringen kan omskoleres til vekstbransjer som bygg og anlegg. Mange har mer etterspurt kompetanse enn de aner, og trenger bare litt påfyll for å bli relevante i arbeidsmarkedet.

Når bare 16 prosent av arbeidsgiverne strever med å få tak i riktig arbeidskraft, er dette en kraftig bedring fra i fjor. Da svarte 30 prosent av arbeidgiverne at de slet med å få folk.

–  Utviklingen er ikke overraskende. 2015 var et unormalt år med høy aktivitet i mange næringer. Siden det har arbeidsledigheten i Norge økt fra 4 til 5 prosent, en økning på 26 prosent. Fra en arbeidsgivers ståsted gir økt arbeidsledighet bedre tilgang på talenter, samtidig som omskolering blir viktigere, sier Brath.

Stor mangel på faglærte

Ikke alle yrkesgrupper lar seg omstille like enkelt. Manpowers oversikt over yrkesgruppeneviser at faglært arbeidskraft topper listen for tredje året på rad.

– Norge har et skrikende behov for faglærte. Ungdom som velger yrkesfag får ikke fullført utdannelsen på grunn av mangel på læreplasser. Å ta fagutdannelse er et trygt valg, sier Brath.

Omsetningen i bygg- og anleggssektoren har vokst med 42 prosent siden 2010. I den samme perioden har antallet elever, lærlinger og lærlingkandidater på yrkesfaglige utdanninger bare økt med 2,9 prosent.

– Det er fortsatt slik at unge velger bort yrkesfag og går for akademiske yrker. De vil bli økonomer, advokater og samfunnsvitere. Men vi må i større grad utdanne ungdom til jobber som det er bruk for. Hvis du gir meg en tjueåring som har utdannet seg til snekker kan jeg i dag skaffe ham eller henne jobb på timen hvor som helst i Norge, sier Brath.

De ti vanskeligste jobbene å finne folk til

Her er listen over yrkesgruppene det er vanskeligst å finne folk til:

 1. Faglært arbeidskraft
 2. Selgere
 3. Teknikere
 4. Juridisk personale
 5. Leger og helsepersonell (ikke sykepleiere)
 6. IT-personell
 7. Sekretærer, resespsjonister og administrative assistenter
 8. Sjåfører
 9. Ingeniører
 10. Regnskap & økonomimedarbeidere
 11. For tredje året på rad topper faglært arbeidskraft listen over Norges ti vanskeligste jobber å fylle.