Nedbemannet arbeidstager gikk til sak

Publisert

NOV vant i tingretten.

Etter første runde av det som etter hvert har vært omfattende nedbemanninger i National Oilwell Varco ble oljeserviceselskapet høsten 2015 stevnet av LO for usaklig oppsigelse, på vegne av en kvinnelig ansatt.

Stavanger Aftenblad, melder i dag at hun har tapt på alle punkter i Stavanger Tingrett.

Dersom dommen ikke ankes må kvinnen fratre sin stilling 30. april, samt dekke NOVs saksomkostninger på 261.000 kroner.

 • Les også: National Oilwell Varco nedbemanner igjen
 • -Vi vil gå nøye gjennom dommen, så vil vi vurdere om vi skal anke, sier LO-advokat Merete Akerø til Stavanger Aftenblad.

  Et sentralt argument fra Akerøs side var at kvinnen hadde et vern mot oppsigelse, fordi hun hadde varslet om mobbing i bedriften. Videre ble det anført at kvinnen skulle beholdt jobben på ansiennitetsgrunnlag.

  Reklame (saken fortsetter under)

  https://vimeo.com/157152222

  Ikke ansett som varsler 

  NOV uttalte at mobbe-varselet ble tatt på alvor, men at vedkomne som skal ha bli mobbet selv avviste at dette var tilfellet. Selskapet hevdet også at kvinnens kompetanse ble nøye kartlagt av hennes ledere før hun ble nedbemannet.

  De tre tingrettsdommerne kom frem til at kvinnen ikke var omfattet av varsler-vern, at ledernes vurderinger var grundige nok, og at kvinnens ansiennitet sett i forhold til de som fikk beholde jobben var liten.

  - Selvsagt er det ikke noe moro å bli sagt opp, men dette har vært en forsvarlig og riktig utvelgelse. Når snart 2400 er sagt opp, går det hardt utover mange, sier NOVs advokat Sigurd-Øyvind Kambestad, i følge Stavanger Aftenblad.

  Så langt har National Oilwell Varco redusert arbeidsstokken med 2400 ansatte og innleide, og meldte om ytterligere bemanningsreduksjon senest forrige uke.