Vil ha ingeniører og teknologer

Publisert

Udekket behov for kompetanse.

Norske bedrifter har stort behov for yrkesfagkompetanse og bedriftene vil fortsatt ha flere ingeniører og teknologer, melder NHO. NHOs kompetansebarometer ble presentert 18. mars.

Bedriftene har stort behov for kompetanse spesielt innen håndverksfag, teknikk og industriell produksjon og bedriftene vil ha flere ingeniører.

Hele seks av ti bedrifter oppgir at de har et udekket kompetansebehov. Sju prosent av bedriftene har et stort udekket kompetansebehov.

Kompetansemangel gir redusert aktivitet

Over halvparten av bedriftene kjenner på mismatchen mellom næringslivets behov og studentenes utdanningsvalg. Våre medlemmer merker hver dag at de er uløselig bundet til utdanningssystemet. Det er alarmerende at hver femte bedrift sier at de har måttet redusere sin virksomhet pga. kompetansemangel. Vi trenger en utdanningspolitikk som skaper arbeidsplasser ikke som gir færre, sa Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO ved presentasjonen av Kompetansebarometeret.

Kristin Skogen Lund presenterte funn i NHOs kompetansebarometer.

Fagarbeideren er grunnmuren i norsk næringsliv. Vi må få mer kvantitet og kvalitet i både yrkesfagopplæring og i fagskole. Ni av ti bedrifter sier kvaliteten blir bedre om det er tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Her må bedriftene være tilgjengelig, tilby seg å være med i samarbeid, sa Skogen Lund.

Kompetanseheving i bedrift

For Norsk Industris del er svarene fra bedriftene ganske likt i år som i fjor. Det er behov for fagkompetanse og alle bedriftene sier de har behov for ingeniørkompetanse. Bedriftene er mest opptatt av at kompetanseheving skjer i bedriften, men en del vil også legge til rette for at de ansatte tar mer formalisert utdanning.

Fem funn

  • Vi trenger færre og mer slagkraftige utdanningsinstitusjoner
  • Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet gir bedre studiekvalitet
  • Stor etterspørsel etter bygg, elektro og industriell produksjon
  • Sju av ti vil ha nettbasert utdanning tilpasset bedriftenes behov
  • Bedriftene vil ha ansatte med utdanning fra fagskoler
  • Kompetansehevingstilbud fra Norsk Industri

    Norsk Industri tilbyr i samarbeid med bedriftene effektiv, bedriftstilpasset opplæring. Årlig er det rundt 10.000 personer som gjennomfører kurs og utdanning gjennom Norsk Industri. Tilbudet inkluderer ingeniørutdanning.

Powered by Labrador CMS