Kværner varsler kutt

Publisert

...til tross for at de tjener penger.

Kværner leverer positivt resultat for første kvartal, men varsler innsparinger for å bedre marginene framover.

Oljeserviceselskapet la fram et driftsresultat på 83 millioner kroner mot 155 millioner i første kvartal i fjor. Omsetningen på 3.525 millioner kroner er så vidt over første kvartal for fjoråret.

Marginene vi leverer dette kvartalet er ikke i tråd med våre ambisjoner, men vi vil bruke dette som en inspirasjon til ytterligere kostnadsforbedringer, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i Kværner.

I selskapets børsmelding går det fram at situasjonen er utfordrende i oljebransjen, men at Kværner fremdeles har en god ordrereserve på 15.840 millioner, men som er merkbart mindre enn for ett år siden da den var 19.696 millioner kroner. Haugan varsler kostnadskutt, men er likevel optimist tross usikre tider i bransjen.

Vi fortsetter å gjennomføre våre kostnads- og produktivitetsforbedringer i samarbeid med oljeselskapene, og vi er posisjonert i segmenter hvor viktige kontrakter skal tildeles i 2015, sier han.