Betalte to millioner i året til konsulent som ikke fikk arbeidsoppgaver

Publisert

- Jeg ga signal om at jeg hadde lite å gjøre, men fikk lite respons, sier tidligere konsulent i Statoil.

Fakturerte for to millioner uten å ha noe å gjøre

Torbjørn Mork Oftedal har jobbet i oljebransjen siden 1975, og har jobbet i operatørselskaper som ELF og Shell. De siste ti årene har han drevet foretaket TM Oftedal HMS-rådgivning AS, og leid seg ut som konsulent gjennom andre firmaer.

Mork Oftedal forteller at han som konsulent fakturerte for flere millioner årlig til Statoil, uten å tilføre noe verdi til selskapet.

- Regningen på min jobb inn til Statoil lå på et par millioner i året, bekrefter Mork Oftedal til enerWE.

 • Er dette helt ok? Klikk her for å diskutere saken
 • Ingen kritiske spørsmål til pengebruken

  Med den høye oljeprisen har oljeselskapene har hatt god fortjeneste nesten uansett, og Oftedal tror bransjen på et punkt mistet kontrollen. Han mener at det har blitt stilt for få spørsmål til pengebruken, og at lønnsbudsjettene relativt sett antakeligvis har vært små i forhold til de store budsjettene som industrien opererer med.

  - Vi har et gammelt ordtak som heter ”å bruke penger som fulle sjømenn”, men de senere årene vil jeg nesten si at man kan bytte ut sjømennene med direktører i oljebransjen.

  https://soundcloud.com/enerwe/statoils-bruk-av-konsulenter-intervju-med-torbjorn-mork-oftedal

  15 prosent overflødig arbeidskraft over natta?

  Den tidligere innleide konsulenten hevder at oljeselskapene har bygget opp store, tunge organisasjoner som blir vanskelig å holde oversikt over med tiden. Han undrer seg over at den massive oppsigelsesrunden ikke gir noe synlig utslag på oljeaktivitetene.

  - Hvordan kan Statoil, hvis man ser bort fra boreaktivitetene, opprettholde samme produksjonsnivå, og samtidig redusere bemanningen med 2300 mennesker på et år uten at noe skjer? Hvordan kan det skje at man nesten over natta har 10-15-20 prosent overtallighet? Det rimer ikke.

  - Burde de har redusert antall ansatte for mange år siden?

  - Det handler ikke om at de burde sagt dem opp tidligere, men de burde aldri ha ansatt så mye folk. Dette gjelder ikke bare Statoil, det gjelder stort sett de andre også. Fordi alle selskaper har hatt sine nedbemanningssykluser, er det en klar indikasjon på at de ikke har stilt kritiske nok spørsmål tidligere for å forsvarliggjøre alle personene som ansettes, mener han.

  Prøvde å slå alarm

  Mork Oftedal hevder at han prøvde å gi beskjed om at han hadde lite å gjøre. Han fikk lite respons, og i håp om bedre tider og mer å gjøre ble han værende i konsulentstillingen.

  Men tørketiden kunne vare i lange perioder, og selv om det ifølge Mork Oftedal var flere egentlig hadde lyst til å slutte, var problemet at det var vanskelig å bryte en kontrakt på for eksempel et år.

  - Når tiden bare går og går uten at man har noe å gjøre, så blir man veldig veldig lei, men du har inngått en avtale. Det er ikke så lett å gå fra den, og i verste konsekvens går det ut over deg som person. Ryktet kan spre seg om at du ikke holder deg til kontraktene du har inngått. Så da får man bare bite seg gjennom det i lange dager på et kontor og ikke ha noe å gjøre.

  Skjult av den store pengestrømmen

  Mork Oftedal opplevde at det var både konsulenter og fast ansatte som manglet arbeidsoppgaver. Han mener at det var veldig synd for både bedriftene og den enkelte.

  - Alt dette er skjult bak den store flommen av penger som har vært i bransjen, hevder den tidligere HMS-konsulenten.

  …kombinert med ”en haug med ja-mennesker”

  I tillegg mener Mork Oftedal det må ha vært en haug med ja-mennesker i organisasjonene, og at man kanskje kan ha klart å skjule ansettelsene bak lønnssystemene.

  - Alle bare nikker og sier ”ja, vi må ha flere”, og til slutt er det ingen i organisasjonen som gjør noen ting, fordi de leier inn konsulenter til alt de skulle ha gjort uansett.

  Etter hans oppfatning virker det som at lederlønningene blir satt etter hvor mange personer en har i avdelingen sin, hvor mange man leder, og så bygges organisasjonen opp rundt dette.

  - Så kostnadskutt og lav oljepris er en sunn utvikling?

  - Jeg tror det er en sunn utvikling på den måten at man får kritiske spørsmål inn i organisasjonene.

  Den som tier samtykker?

  • Klikk her for å diskutere saken
  • Mork Oftedal mener det er vanskelig å si om noen er villige til å bekrefte hans påstander av de som fortsatt er igjen i bransjen.

   - Men jeg tror det er andre folk som har sluttet i bransjen som kan bekrefte det. Det er jeg ikke i tvil om. Det er mange som snakker om det. Også blant konsulenter.

Powered by Labrador CMS