Høyre og FrP klubber ned Venstres oljevedtak

Publisert

Venstres landsmøte avviste kontant nestleder og klimaminister Ola Elvestuens argumenter for å moderere flere vidtrekkende oljeforslag.

Dermed fattet landsmøtet blant annet vedtak om å skrote leterefusjonsordningen, som er en viktig rammebetingelse for norsk oljenæring.

Ordningen innebærer at staten dekker 78 prosent av leteutgiftene for selskaper som ikke er i skatteposisjon.

- Ethvert landsmøte i et parti har lov til å vedta hva deres primærstandpunkt skal være. Men for denne perioden som ligger nå, er det faktisk Jeløya-plattformen som ligger til grunn, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun gjestet Venstre-landsmøtet søndag.

- Dette er tiltak som ikke ligger i regjeringens politikk, sa hun med henvisning til Venstre-vedtakene.

«Forutsigbare rammer»

I plattformen heter det at regjeringen vil videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk og legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.

Men Venstre vedtok i helgen også å redusere friinntekten og avskrivningssatser, slik at petroleumsskatteregimet ikke gir insentiver til potensielt ulønnsomme investeringer.

Partiet sluttet også opp om forslag om at staten skal redusere sin aksjeandel i Statoil. I tillegg vil partiet at staten skal selge ned SDØE-andeler, særlig i felt med lang levetid og høye kostnader, for å redusere statens økonomiske eksponering. SDØE er en ordning for forvaltning av norsk statlig engasjement i petroleumssektoren.

– Uaktuelt

Ifølge Frps stortingsrepresentant Terje Halleland vil det være fullstendig uaktuelt for hans parti å sitte i en regjering som hadde ført en slik politikk.

– Det Venstre burde stått fram med samtidig som de gjør slike vedtak, var å fortelle det norske folk hvordan de vil erstatte de tapte inntektene, sier han til NTB.

Halleland viser til regjeringserklæringen og understreker at norsk oljenæring ligger lengst fremme i verden når det gjelder klimavennlig produksjon.

– Jeg reagerer på at Venstre samtidig ikke ser at den teknologiutvikling som norsk petroleumsnæring bidrar med, gjør klimabelastningene mindre globalt og dermed bidrar til en bedre verden og et bedre klima.

– Vente på utredning

Forslaget fra nestleder Ola Elvestuen, som altså ble nedstemt, lød: «Legge klimarisikoutvalgets anbefalinger til grunn og gjennomgå skatteregimet for olje- og gassektoren slik at det ikke gir insentiver til ulønnsomme investeringer.»

– Klimarisikoutvalget må vi ta på alvor. Det legger fram sin utredning i desember. Når den er lagt fram, må vi gjennomgå skatteregimet for olje- og gassektoren, slik at man ikke gir insentiver for ulønnsomme investeringer, sa Elvestuen.

Han understreket at forslagene det ble debatt om, allerede er i Venstres program.

Men Venstre-grasrota ville ikke vente på utredningen.

– Det faller på sin egen urimelighet å vente på et utvalg som ikke skal se på disse tingene. Dere må lese mandatet, sa Jan-Petter Holtedahl fra Venstres lokallag på St. Hanshaugen i Oslo.

(©NTB)