Oslo  20131021.StatssekretÊr i Milj¯verndepartementet Lars Andreas Lunde (H).Foto: Lise ≈serud / NTB scanpix
Oslo 20131021.StatssekretÊr i Milj¯verndepartementet Lars Andreas Lunde (H).Foto: Lise ≈serud / NTB scanpix

Høyre-forbehold om klimasamarbeid med EU

Publisert

Heller ikke Høyre vil binde seg ubetinget til planen om å nå klimamålene sammen med EU hvis det forutsetter at samarbeidet havner i vedleggene til EØS-avtalen.

De siste dagene har flere Høyre-politikere kritisert Ap-leder Jonas Gahr Støre for å skape usikkerhet om klimapolitikken. Det skyldes uttalelser der det kommer fram at Støre ikke uten videre vil binde seg til planen om at Norge og EU skal ha felles gjennomføring av klimamålene.

Men også Høyre tar et lite forbehold.

– Jeg kan ikke nå, på vegne av regjeringen, si at vi vil akseptere en annen løsning enn det som er den norske forhandlingsposisjonen. Det vil bare ødelegge forhandlingene med EU, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet.

– Jeg kan ikke slippe forhandlingskortene nå og spekulere i andre alternativer enn det som er regjeringens utgangspunkt, sier han.

Vil ikke gi blankofullmakt

Det regjeringen jobber for, er at samarbeidet skal forankres i EØS-avtalens protokoll 31. Det er en forhandlingsposisjon som også Arbeiderpartiet har støttet opp om.

EU-kommisjonens holdning er derimot at klimaplanen hører hjemme i vedleggene til EØS-avtalen.

Støre har uttalt til NTB at det er for tidlig å ta stilling til om også en slik løsning kan aksepteres.

– Jeg vil se denne saken fra alle sider før jeg konkluderer, sier Støre.

– Jeg vil i regjering først for å få tilgang til hele sakskomplekset og få egne tilbakemeldinger fra EU om hva handlingsrommet er, sier han.

EØS kan bli utvidet

Havner klimaplanen i vedleggene til EØS-avtalen, vil det skape presedens også for framtidige reguleringer på feltet.

EU-kommisjonens krav har derfor møtt motbør på norsk side. En viktig grunn er at klimaplanen også omfatter landbruk, som i dag ligger utenfor EØS. Frykten er at klimasamarbeidet skal føre til at EØS-avtalens virkeområde blir utvidet, slik at landbrukspolitikken i Norge blir svinebundet av EU i større grad enn før.

Skepsisen har vært spesielt uttalt hos Senterpartiet, en av Støres foretrukne koalisjonspartnere hvis de borgerlige mister flertallet.

Protokoll 31

Forslaget Norge har forsøkt å selge inn, er at samarbeidet i stedet skal forankres i EØS-avtalens protokoll 31.

Protokoll 31 er en ordning for frivillig samarbeid på områder som egentlig ikke er dekket av EØS-avtalen. Hvis det nye samarbeidet legges der, mener regjeringen at det ikke vil binde oss til også å godta framtidige reguleringer.

Etter det NTB kjenner til, har det så langt ikke vært noe gjennombrudd i samtalene mellom EU og Norge. Lunde har likevel tro på at EU til slutt vil godta kompromissforslaget.

– Vi oppfatter signalene på politisk nivå slik at det skal være mulig å komme i mål med en protokoll 31-løsning, sier Lunde.

(©NTB)