Høyesterett forkaster anke over dom for innsidehandel i oljeselskap

Publisert

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet ankene til to menn som ble dømt til ubetinget fengsel for misbruk av innsideinformasjon.

Mennenes anke over Stavanger tingretts dom ble avvist av lagmannsretten 31. august. Denne avgjørelsen ble anket videre til Høyesterett, som også avviste anken. Dermed er tingrettens dom rettskraftig, opplyser Økokrim.

De to mennene på 63 og 52 år fra Rogaland ble i Stavanger tingrett i mai dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis fem måneder og 90 dager for misbruk av innsideinformasjon. Begge kjøpte aksjer i oljeselskapet Rocksource ASA i 2014, da selskapet var notert på Oslo Børs. 63-åringen ble dømt til inndragning av utbytte på over 2,4 millioner kroner.

– Som en del av finansmarkedet har verdipapirmarkedet en svært viktig samfunnsøkonomisk funksjon, og slik streng straff for misbruk av innsideinformasjon kan bidra til å opprettholde den tilliten markedet er avhengig av for å fungere, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim. (©NTB)