Høye strømpriser drev Statkraft-resultatet til værs

Publisert

Høye kraftpriser bidro sterkt til at Statkraft leverte et underliggende driftsresultat på nesten 2,7 milliarder kroner i tredje kvartal.

Resultatet er godt over 1,2 milliarder kroner sterkere enn i den samme tremånedersperioden i fjor. Selskapet viser til at den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 77 prosent høyere. Samtidig falt kraftproduksjonen noe, fra 13,5 til 13,1 terawattimer.

– Statkraft hadde et sterkt underliggende resultat og en solid kontantstrøm fra drift. Dette bidrar til å gi Statkraft en sterk finansiell posisjon som muliggjør den planlagte veksten innen fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft bokførte en gevinst på 249 millioner kroner som følge av salg av eierandeler i Istad og BKK.

Samtidig jobber også Statkraft ufortrødent videre med å kutte kostnadene. I det såkalte forbedringsprogrammet er det realisert kostnadsreduksjoner på om lag 540 millioner kroner. Målet er 800 millioner kroner.

(©NTB)