Høy oljepris ga Norge en "flying start" på året

Publisert

Årets første måned er unnagjort, og det har vært en god måned for Norge og norsk olje.

Oljeprisen tok seg kraftig opp i fjor, og den har i januar vært over 70 dollar fatet. I snitt lå den på 69,07 dollar fatet i årets første måned.

Oljeprisen holdt seg i snitt på 69,07 dollar fatet i januar.
Oljeprisen holdt seg i snitt på 69,07 dollar fatet i januar.

Samtidig har dollarkursen falt noe. Den har gått fra litt over 8 kroner til å nærme seg 7,50 kroner. Det gir litt utslag for hva Norge får for oljen når vi måler i norske kroner.

Dollarkursen svingte mellom 7,66 og 8,14 kroner i januar.
Dollarkursen svingte mellom 7,66 og 8,14 kroner i januar.

I statsbudsjettet for 2018 legges det til grunn en forventning om en gjennomsnittlig oljepris på 438 kroner fatet. I januar lå prisen langt over dette. I snitt lå den på 545,67 kroner fatet, og det betyr at Norge har fått hele 17,67 kroner mer enn forventet pr. fat.

Et grovt anslag tilsier at hvis dette skulle forbli gjennomsnittsprisen gjennom hele 2018, så vil det tilsi en kjærkommen ekstrainntekt på hele 46,3 milliarder kroner til den norske statskassen.

For å sette det i perspektiv, så er det mer penger enn de 39 milliardene Norge bruker på høyere utdanning og fagskoler, og det er litt mer enn de 55 milliardene vi bruker på Forsvaret.

Oljeprisen svingte mellom 528,90 og 558,67 kroner fatet i januar. I snitt lå den på 545,67 kroner.
Oljeprisen svingte mellom 528,90 og 558,67 kroner fatet i januar. I snitt lå den på 545,67 kroner.