OSEBERG, NORDSJØEN 20081125: Oseberg feltsenter. Oljeplattform.Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
OSEBERG, NORDSJØEN 20081125: Oseberg feltsenter. Oljeplattform.Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Høy import av deler til oljeplattformer ga årets andre handelsunderskudd

Publisert

Høy import av fly og deler til oljeplattformer har ført til årets andre måned med handelsunderskudd. Denne måneden på 4,2 milliarder kroner.

Importen på 79,5 milliarder er den høyeste noen gang observert i enkeltmåned, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den totale eksportverdien var på 75,3 milliarder kroner i november 2017, en oppgang på 6,9 prosent sammenlignet med november i fjor.

Forrige gang det var underskudd i handelsbalansen med utlandet var i juli, og årsaken var det samme da som nå.

Eksporten av naturgass økte, til totalt 18,4 milliarder kroner. Dermed ble det eksportert gass for større verdier enn olje. Oljeeksporten falt nemlig til 17,3 milliarder kroner. Det skyldes at det ble eksportert mindre, for oljeprisen er den høyeste siden 2015.

Eksporten fra fastlandet har økt i 2017 og utgjorde 38,1 milliarder kroner i november, nesten fem milliarder mer enn samme måned i fjor.

Lakseeksporten sank grunnet lavere priser, men en tilnærmet dobling av volum på makrelleksport veide opp for dette fallet. Dermed ble den totale fiskeeksporten 8,7 milliarder kroner i november 2017. Det er tilnærmet likt med 2016.

Importen av personbiler var rekordhøy og halvparten av bilene var hybrid- og elbiler.

(©NTB)