- Hovedmålet i Regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv

Publisert

De fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF har blitt enige om en regjeringserklæring. Under forhandlingene har det vært harde diskusjoner om blant annet leterefusjonsordningen og klimatiltak. Dette kunne gitt store utslag for den norske olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet skriver departementet at Granavollen-erklæringen som ble lagt fram torsdag kveld slår fast at Regjeringens overordnede mål i energipolitikken er effektiv og lønnsom utnyttelse av energiressursene, basert på forutsigbare rammevilkår og høy verdiskaping i Norge. For alle praktiske formål betyr det at dagens rammevilkår ligger fast og ikke endres.

- Jeg er glad for at Granavollen-erklæringen uttrykkelig slår fast at hovedmålet i Regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Derfor er dette en viktig og stor dag, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Han poengterer at velferdsstaten Norge er avhengig av flere nye lønnsomme funn, og at regjeringen er enige om dette.

- En hovedpilar for å oppnå dette er langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Det har tjent Norge som energinasjon godt. Den nye regjeringsplattformen sikrer flertall for dette, fortsetter Freiberg.

Selv om regjeringserklæringen har mye å si for olje- og gassvirksomheten, går den også inn på de fornybare energikildene.

- Våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre lokalsamfunn og vår nasjon til gode. Vannkraften har vært, og skal være, et konkurransefortrinn for norsk industri. Omstillingen til et lavutslippssamfunn betyr at fornybare energikilder kommer til å spille en større rolle i energimiksen enn tidligere. Det gir nye muligheter for fornybarnæringene i Norge, både nasjonalt og internasjonalt, heter det i erklæringen.