Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

- Vi mener det er bedre å hjelpe husholdningene med å bruke energien smartere enn å subsidiere strømregningen gjennom mva-fritak

Norsk Varmepumpeforening mener det er en god idé å fjerne mva-fritaket i Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg for å se på merverdiavgiften, og hvordan den kan forenkles. Det er forventet at momsen vil bringe inn 310 milliarder kroner til staten i år, og det vil derfor gi store utslag for både statens inntekter og de varene og tjenestene som berøres hvis det blir endringer.

Det blir det hvis ekspertutvalgets forslag tas til følge. De vil grovt sett forenkle dagens satser som består av nullsats, 12, 15 og 25 prosent til å komme nærmest mulig en felles sats.

Det betyr i så fall at strømkundene i Nord-Norge som i dag har momsfritak på sine strømregninger vil måtte betale merverdiavgift på strømmen slik resten av landet må.

Alta Kraftlag har skrevet høringssvar, og de mener at dette er en dårlig idé.

- Når utredningen synes å legge til grunn at det er en direkte sammenheng mellom økt forbruk og fritak for merverdiavgift – uten å synes å reflektere over andre mulige årsaker som f.eks. pris, temperaturer, energiomlegging, så er det grunn til å frykte at beslutningsgrunnlaget er noe tynt å bygge en beslutning på, sa Odd Levy Harjo, økonomisjef i alta kraftlag, til enerWE tidligere denne uken.

Høringsfristen er 29. august, og det betyr at det fortsatt vil komme flere høringssvar. En av de kommer fra Norsk Varmepumpeforening, og enerWE har fått lese deres høringssvar. De mener ekspertutvalgets forslag bør følges opp, og at inntektene heller bør omfordeles på andre måter.

- Vi argumenterer for at det er bedre å bruke 10 milliarder på støtte til enøktiltak enn på fritak for merverdiavgiften. Dette vil også kunne gi 7.500 nye arbeidsplasser i byggebransjen i Nord-Norge. Hvis disse 10 milliardene omfordeles til andre støtteordninger i Nord-Norge tror vi en avvikling av mva fritak ikke vil medføre fraflytting, sier Bård Baardsen, rådgiver i Norsk Varmepumpeforening, til enerWE.

En installasjon av varmepumper vil bidra til lavere strømforbruk i hjemmene det er snakk om.

- Vi mener det er bedre å hjelpe husholdningene med å bruke energien smartere enn å subsidiere strømregningen gjennom mva-fritak, sier Baardsen.

Ekspertutvalget skriver at merverdiavgiftsfritaket synes å være begrunnet i de klimatiske forholdene og et ønske om å begrense strømutgiftene for husholdningene i landsdelen. Samtidig poengterer utvalget at andre deler av landet (Oppland og Hedmark) har like høyt energiforbruk uten fritak for merverdiavgift

- Husholdninger i Hedmark og Oppland har det omtrent like stort oppvarmingsbehov som i Nord-Norge, men betaler full moms og elavgift, sier Baardsen.

De mener at det er fullt mulig å effektivisere strømforbruket tilsvarende merverdiavgiften, og i sitt høringssvar avslutter de med et regneeksempel som understøtter det:

«Hvis husholdningene i Nord-Norge har samme forbruk av elektrisitet som i dag, vil det å fjerne fritaket for merverdiavgift på strøm utgjøre en årlig merkostnad fra 4 000 kroner opp mot 6 000 kroner. De fleste husholdninger kan med enkle enøktiltak redusere strømregningen med 4 000 til 6 000 kroner per år. Dette gjelder spesielt for de husholdningene som i dag har et høyt forbruk og en tilsvarende høy strømregning. Lønnsomheten ved å gjennomføre enøktiltak øker hvis fritaket for merverdiavgift fjernes.»