- Vi foreslår å reformere grunnrenteskatten slik at den igjen blir en skatt på superprofitt og ikke på ordinær avkastning

Energi Norge er glade for at småkraftverkene slipper grunnrenteskatt, men påpeker at det haster med bedre betingelser også for resten av vannkraftverkene.

Publisert

I dag ble det kjent at regjeringspartiene allerede nå slår fast at det ikke blir aktuelt å innføre grunnrenteskatt på småkraftverk slik kraftskatteutvalget har foreslått.

- Det er bra at regjeringen fortsatt vil skjerme småkraftverk for grunnrenteskatt, ellers ville det nok blitt full stans i den type prosjekter, sier informasjonssjef Aslak Øverås i interesseorganisasjonen Energi Norge.

Han forteller at Energi Norge nå har sendt inn sitt høringsinnspill til Finansdepartementet.

- Vi foreslår å reformere grunnrenteskatten slik at den igjen blir en skatt på superprofitt og ikke på ordinær avkastning. Dette vil være helt avgjørende for å videreutvikle en av Norges viktigste fastlandsnæringer og sikre økt tilgang på fornybar energi i årene som kommer, sier Øverås.

Høringsuttalelsen er omfattende, og er på hele 16 sider. Der tar Energi Norge for seg forslagene i detalj, og konkluderer med at det er nødvendig å ta grep for å forbedre insentivene for investeringene i vannkraft.

De viser til at det er veldig mange vannkraftverk som står foran viktige investeringsbeslutninger, og at det er helt nødvendig med bedre insentiver enn det som kraftskatteutvalget legger opp til.

De er også klare på at det haster, og ber om at regjeringen fremmer endringsforslag slik at det senest kommer med i statsbudsjettet for 2021.

Høringsfristen er 20. januar 2020.

Her kan du laste ned og lese Energi Norges høringsuttalelse.