NVE-direktør Kjetil Lund legger frem forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft på sin første arbeidsdag, 1. april 2019. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
NVE-direktør Kjetil Lund legger frem forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft på sin første arbeidsdag, 1. april 2019. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

553 har allerede sendt inn høringssvar om Nasjonal ramme for vindkraft - 98 er anonyme

Én måned før fristen fylles høringen opp med gjennomgående negative tilbakemeldinger.

Publisert Sist oppdatert

Vindkraft er kanskje det energispørsmålet som engasjerer mest i år, og det tok skikkelig av da NVE la frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft 1. april i år.

Den nasjonale rammen er en kombinasjon av en omfattende kunnskapsinnhenting og et forslag der det er pekt ut 13 områder i Norge hvor det er gode forhold for å bygge ut vindkraft. Det påpekes imidlertid at dette ikke er en utbyggingsplan, og at det skal gjennomføres ordinære konsesjonsprosesser for alle vindkraftprosjekter det søkes om i disse områdene.

Forslaget fra NVE er heller ikke vedtatt, og det skal gjennom en politisk behandling der mye kan forandres. Før det skjer er rammen på høring, og det er åpent for at hvem som helst kan komme med sine innspill og dermed bli hørt før politikerne tar sine beslutninger. Det er det mange som har gjort.

På tross av at høringsfristen ikke er før 1. oktober, har det allerede i dag kommet inn hele 553 høringsforslag. Selv om det er flere dobbeltoppføringer må det sies å være oppsiktsvekkende mange, og enerWE spør derfor Olje- og energidepartementet om det er uvanlig stort engasjement i denne saken.

Det er ikke tvil om at forslaget til nasjonal ramme engasjerer mange

Peder Qvale

- Det er ikke tvil om at forslaget til nasjonal ramme engasjerer mange. Vi har ikke foretatt noen sammenlikning med andre høringssaker, og høringsfristen går som kjent ikke ut før 1. oktober, sier Peder Qvale, senior kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet til enerWE.

Mange av høringsinnspillene kommer imidlertid fra enkeltpersoner, og mange av de har ikke engang oppgitt navnet sitt. Av de 553 foreløpige høringssvarene er hele 98 anonyme privatpersoner. Mange av de består av korte meldinger som f.eks disse:

  • «Nei til vindmøller i norsk natur»
  • «Ingen vindmøller i Kvinnherad»
  • «Hva er det dere driver med,prøv å lande litt,og se/hør hva folket vil.»
  • «Synd om ein skal øydelegge naturen for å berge den.»
  • «Det er totalt uakseptabelt å ofre Norges ville og flotte natur til vindmøller. Dette er å skyte oss selv i foten for å redde miljøet.»

Andre har skrevet alt fra et enkelt avsnitt til 1-2 sider der de begrunner sitt syn, og de er stort sett negative til å bygge ut vindkraft på land i Norge.

Departementet er klare på at alle innspillene er velkomne, også om de kommer fra anonyme enkeltpersoner.

Høringen er åpen for alle som ønsker å delta

Peder Qvale

- Høringen er åpen for alle som ønsker å delta, sier Qvale.

Peder Qvale er senior kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet.
Peder Qvale er senior kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet.

Han og departementet vil ikke si noe om hvordan de jobber videre med høringssvarene, men er klar på at alle som kommer med innspill vil bli hørt.

- Vi kommenterer ikke interne arbeidsprosesser i departementet, men kan bekrefte at alle høringsinnspill vil bli lest, sier Qvale.

Så er da også poenget med åpne høringer at alle skal kunne komme med sine innspill før politikerne tar sine beslutninger.

Samtidig er det åpenbart at noen innspill veier tyngre enn andre, og det er på ingen måte slik at de som sender inn flest høringssvar vinner frem med sitt syn.

Høringsuttalelser som har en faglig forankret og godt begrunnet argumentasjon vil alt annet likt ha større vekt

Peder Qvale

- Det er rimelig at høringsinnspill fra kommuner og fylker, samt fra organisasjoner som representerer mange, veier tyngre enn uttalelser fra enkeltpersoner. Høringsuttalelser som har en faglig forankret og godt begrunnet argumentasjon vil alt annet likt ha større vekt, sier Qvale til enerWE.

Utover dette ønsker ikke departementet å si så mye mer om hvordan høringsuttalelsene blir vektlagt. Qvale poengterer imidlertid at de er ute etter konkrete innspill.

· I høringsbrevet som ble sendt ut 1. april går det fram at OED ønsker konkrete innspill på NVEs forslag og også mer generelt om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft, sier Qvale.

Foruten de mange enkeltpersonene som enten anonymt eller under fullt navn har sagt sin mening om vindkraft og den nasjonale rammen, har det også kommet inn en rekke høringsuttalelser fra kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner, bedrifter og også lokale partilag.

En av de som kanskje skiller seg litt ut, er arrangøren av hundeløpet Femundløpet. De er bekymret for hva en eventuell utbygging av vindkraft vil gjøre med deres årlige konkurranse.

«Løypene går gjennom store deler av det som NVE nå har utpekt som et av 13 nasjonale satsingsområder – Nordre Hedmark - for landbasert vindkraft. Løypene er lagt gjennom noe av den flotteste naturen innlandet i Norge har å by på. Reisen med hundespann gjennom store, sammenhengende områder med villmark og uberørt eller lite berørt natur er nettopp den enormt viktige verdien som Femundløpet selger som merkevare inn til både deltagere, sponsorer og publikum», skriver Femundløpet i sin høringsuttalelse.

Av de allerede innsendte høringsuttalelsene er det en dominerende overvekt av negativt innstilte innspill, og begrunnelsene er stort sett at vindkraftutbygging vil gå utover natur- og friluftsområder.

Mange er også negative til at det i det hele tatt skal vedtas en nasjonal ramme for vindkraft, mens andre er åpne for det selv om de samtidig ber om at det ikke bygges vindkraft i akkurat deres område. Et eksempel på sistnevnte er Indre Østfold kommune:

«Indre Østfold kommune støtter forslaget om at det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som mest egnet for vindkraft i Indre Østfold kommune er i konflikt med eksisterende planverk der området er fremhevet som et viktig friluftsområde. Indre Østfold kommune mener derfor at foreslått areal for vindkraft i Eidsberg kommune bør tas ut av planforslaget. »

Den norske turistforening (DNT) har vært en av vindkraftutbyggingens sterkeste kritikere, og de har hatt lokallag som har tatt til ordet for å stanse hele prosessen. Det gjør ikke Kristiansund og Nordmøre Turistforening selv om de er sterkt kritiske til innholdet i rammen:

«Dersom norske styresmakter mener at det skal satses videre på vindkraft på land ser også vi at det er et behov for en overordnet plan eller ramme. Slik denne rammen ser ut nå mener vi at NVE har tatt alt for lite hensyn til natur— og friluftsinteresser. Det kan se ut som at den har hatt som formål å finne områder hvor det fortsatt er urørt natur som kan benyttes til industriformål.»

Det er foreløpig få kraftselskaper som har levert høringsuttalelse, men nettselskapet Lyse Elnett er en av de. De argumenterer verken for eller mot vindkraft, men nøyer seg med å bekrefte NVEs bemerkninger om begrensninger i nettkapasiteten.

Her kan du se oversikten over alle som så langt har levert inn høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft.

Powered by Labrador CMS