Foto: Norges Bank
Foto: Norges Bank

- Som kraftleverandør i Øst-Finnmark er det tilfeldig at denne høringen ble kjent for oss

Varanger Kraft er bekymret for at momsendring kan gå hardt utover strømkunder i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Et ekspertutvalg oppnevnt av finansdepartementet har tatt en gjennomgang av merverdiavgiften og sett på hvordan den kan forenkles. Nå er den ute på høring, og fristen for å levere høringssvar er i dag.

I høringen "NOU2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats" tas det til ordet for å rydde opp i de forskjellige mva-satsene på henholdsvis 12, 15 og 25 prosent moms - i tillegg til nullmomssatssen som enkelte varer og tjenester nyter godt av.

Det betyr blant annet at strømkunder i Nord-Norge vil miste sitt mva-fritak hvis politikerne vedtar forslagene som ekspertutvalget anbefaler.

Dette fikk blant annet Alta Kraftlag til å reagere, og de var svært negative til forslaget i sin høringsuttalelse.

Nå har også Varanger Kraft levert sin høringsuttalelse, og de stiller seg bak Alta Kraftlag:

- Ordningen med fritak for merverdiavgift vurderer vi som målrettet og bør videreføres, skriver Varanger kraft i sin høringsuttalelse.

Varanger Kraft reagerer imidlertid enda sterkere på at de ikke har blitt involvert i en debatt som er så viktig for deres virksomhet og deres kunder.

- Listen over høringsinstanser er svært mangelfull og høringen er lite kjent offentlig. Som kraftleverandør i Øst-Finnmark er det tilfeldig at denne høringen ble kjent for oss, skriver Varanger Kraft i sitt høringssvar.

Finansminister Siv Jensen har sagt at forslagene fra ekspertutvalget trenger tid til å behandles, og at eventuelle endringer derfor ikke vil bli implementert neste år.

Her kan du lese høringsbrevet og høringssvarene som har kommet inn.