Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til utvalgets forslag

- Jeg sa allerede da utvalget la frem sin rapport at jeg ikke ser for meg å fjerne alle reduserte satser og nullsatser, slik utvalget foreslår.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringens ekpertutvalgt har i årets første halvår jobbet med en utredning om for å se på muligheten for å forenkle merverdiavgiften. Der går de blant annet inn for å fjerne de forskjellige avgiftssatsene og erstatte den med en felles momssats.

Det vil i såfall gå utover strømkunder i Nord-Norge som i dag nyter godt av at de slipper å betale merverdiavgift på strømmen de bruker.

I en serie med artikler har enerWE sett nærmere på høringssvarene fra aktørene i kraftbransjen, og de er utelukkende negative til både forslaget i seg selv, og selve prosessen.

Finansminister Siv Jensen har allerede vært ute og sagt at det uansett ikke blir aktuelt å innføre eventuelle nye momssatser neste år.

I et skriftlig spørsmål i Stortinget har stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal fra Arbeiderpartiet spurt finansministeren om regjeringen kan garantere at det ikke blir aktuelt: «Kan regjeringen garantere at det ikke innføres moms på elektrisitet for husholdninger i Nord-Norge?

- Verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til utvalgets forslag, skriver finansminister Siv Jensen i sitt svar.

Hun skriver videre at finansdepartementet skal vurdere innspillene som har kommet i høringsrunden, og at hun ikke ser for seg å implementere tiltakene slik de er beskrevet i ekspertutvalgets rapport.

- Jeg sa allerede da utvalget la frem sin rapport at jeg ikke ser for meg å fjerne alle reduserte satser og nullsatser, slik utvalget foreslår. Fjerning av mva.-fritaket for elektrisk kraft mv. i Nord-Norge var heller ikke tema i 2020-budsjettet som regjeringen behandlet på budsjettkonferansen forrige uke, skriver finansministeren.