Vurdering av risiko i Deep Ocean

Deler erfaringer på Høydekonferansen. Bjørn Maurseth er HSE Team Leader i Deep Ocean, og en av foredragsholderne på Høydekonferansen i Stavanger den 1. og 2. april. Maurseth har bakgrunn som Adjunkt med tilleggsutdanning i sikkerhetsadministrasjon og HMS. Han har jobbet med sikkerhet og beredskap opp mot oljeindustrien siden 1984. Fra 2000 til 2012 i Aker Solutions som HSE … Continued

Deler erfaringer på Høydekonferansen.

Bjørn Maurseth er HSE Team Leader i Deep Ocean, og en av foredragsholderne på Høydekonferansen i Stavanger den 1. og 2. april.

Maurseth har bakgrunn som Adjunkt med tilleggsutdanning i sikkerhetsadministrasjon og HMS. Han har jobbet med sikkerhet og beredskap opp mot oljeindustrien siden 1984.

Fra 2000 til 2012 i Aker Solutions som HSE Manager i diverse offshoreprosjekter. Siden 2010 har han jobbet i DeepOcean som HSE Team Leader.

Programkomiteéen for Høydekonferansen har utfordret Maurseth til å dele praktiske erfaringer med risikovurderinger.

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK. Konferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.