Vurderer økt beredskap på sokkelen

Tett dialog med myndighetene. Som en følge av PST sine opplysninger om at det foreligger en reell terrortrussel mot Norge gjør også oljeselskapene nå nødvendige vurderinger av sikkerhets- og beredskapsnivået på sokkelen. Installasjonene på sokkelen har stor nasjonal betydning og kan således være aktuelle mål for et eventuelt terroranslag. Operatørselskapene vurderer kontinuerlig behovet for å iverksette … Continued

Tett dialog med myndighetene.

Som en følge av PST sine opplysninger om at det foreligger en reell terrortrussel mot Norge gjør også oljeselskapene nå nødvendige vurderinger av sikkerhets- og beredskapsnivået på sokkelen. Installasjonene på sokkelen har stor nasjonal betydning og kan således være aktuelle mål for et eventuelt terroranslag.

Operatørselskapene vurderer kontinuerlig behovet for å iverksette relevante tiltak for å høyne beredskapen og sikkerhetsnivået på våre installasjoner, sier Kolbjørn Andreassen, fungerende direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass til enerWE.

Selskapene er i fortløpende kontakt med relevante myndigheter og innretter sine tiltak etter hvordan myndighetene vurderer situasjonen, fortsetter han.

Politi og myndigheter har det siste døgnet vært i høy beredskap som følge av PST sine opplysninger. Grenseoverganger, flyplasser og offentlige bygninger har hatt høy tilstedeværelse av bevæpnet politi. Norsk olje og gass vil ikke kommentere om det er iverksatt konkrete tiltak på sokkelen.

Norsk olje og gass vil på generelt grunnlag ikke kommentere konkrete tiltak som er iverksatt eller vurderes, avslutter Andreassen.

Sist myndighetene gikk ut med en så konkret terroralarm var i 1973. Da var trusselen rettet mot raffineriet på Slagentangen.