Vil utelukke klimaverstinger

Ekspertutvalget har talt. Oljefondet bør utelukke selskaper som i alvorlig grad skader klimaet, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg. Samtidig vil ikke utvalget ha en automatisk utelukkelse av kull- og petruleumsproduserende selskaper. — saken oppdateres —

Ekspertutvalget har talt.

Oljefondet bør utelukke selskaper som i alvorlig grad skader klimaet, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg.

Samtidig vil ikke utvalget ha en automatisk utelukkelse av kull- og petruleumsproduserende selskaper.

— saken oppdateres —