Veiledning om samfunnsansvar.

Gratis frokostmøte om ISO 26000. Standard Norge og Good Business inviterer til gratis frokostmøte om ISO 26000. Gjennom konkrete eksempler, presentert av virksomhetene selv, viser vi fram nytten og potensialet som ligger i ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Fra preik til praksis Resultatene fra en nordisk undersøkelse om ISO 26000 viser at norske bedrifter ikke … Continued

Gratis frokostmøte om ISO 26000.

Standard Norge og Good Business inviterer til gratis frokostmøte om ISO 26000. Gjennom konkrete eksempler, presentert av virksomhetene selv, viser vi fram nytten og potensialet som ligger i ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar.

Fra preik til praksis
Resultatene fra en nordisk undersøkelse om ISO 26000 viser at norske bedrifter ikke benytter standarden i like stor grad som i våre nordiske naboland. Det er stor avstand mellom ambisjoner og praksis. En del av årsaken er at det kan være vanskelig å vite hvordan man skal angripe «elefanten».

En undersøkelse Ukeavisen Ledelse gjorde ved årsskiftet blant sine lesere viste at 72 %  mente samfunnsansvar var relevant/svært relevant, mens bare 44 % hadde kommet i gang med arbeidet.

På frokostmøtet setter vi fokus på praktisk arbeid med samfunnsansvar. Tre virksomheter som er i gang med sitt samfunnsansvarsarbeid, forteller om sine erfaringer med å benytte ISO 26000 og hvordan standarden har hjulpet dem med å gå «fra preik til praksis».

Har du og din virksomhet behov for å komme videre med deres arbeid med samfunnsansvar? Eller trenger dere bare litt inspirasjon på veien?

Klikk her for å lese mer om arrangementet.