Farlig avfall

Vedtar forelegg på 10 millioner kroner. Statoil har besluttet å vedta forelegget på 10 millioner kroner som selskapet fikk for at 180 kubikkmeter vaskevann med kjemikalier og avleiringer som var lagret ombord på Oseberg C-plattformen ved en feil ble sendt til Sture med oljestrømmen i mai 2011. Vaskevannet er definert som farlig avfall, og dette … Continued

Vedtar forelegg på 10 millioner kroner.

Statoil har besluttet å vedta forelegget på 10 millioner kroner som selskapet fikk for at 180 kubikkmeter vaskevann med kjemikalier og avleiringer som var lagret ombord på Oseberg C-plattformen ved en feil ble sendt til Sture med oljestrømmen i mai 2011.

Vaskevannet er definert som farlig avfall, og dette ble ikke forskriftsmessig håndtert på plattformen.

Ved en feil ble det sendt med oljeeksportrørledningen til Sture-terminalen i Hordaland som ikke hadde tillatelse til å ta imot eller håndtere slikt avfall.

I etterkant av hendelsen er det iverksatt en rekke tiltak for å hindre gjentakelse, og det er innført nye rutiner for rapportering av innhold i væske som sendes mottaksterminal via oljeeksportsystemet.

Dette var en sterkt beklagelig hendelse som vi skulle vært foruten, sier Terje Gunnar Hauge, produksjonsdirektør for Oseberg.

Vi har heldigvis ingen indikasjoner på at dette har ført til lokal forurensing på Sture.

Kilde: statoil.com