Bordet rigg uka før terrorøvelse

Var det tilfeldig? Denne uken trener Forsvaret, Politiet og sivile institusjoner sammen i en nasjonal antiterrorøvelse. Øvelsen har navnet «Gemini». Øvelsen skjer uka etter at Greenpeace bordet en oljerigg i Barentshavet. Selv om Greenpeace har en helt annen agenda enn terrorister, så blir vi gjennom nyhetsbildet med aksjonister som klatrer opp på oljeriggen påminnet om at … Continued

Var det tilfeldig?

Denne uken trener Forsvaret, Politiet og sivile institusjoner sammen i en nasjonal antiterrorøvelse. Øvelsen har navnet «Gemini».

Øvelsen skjer uka etter at Greenpeace bordet en oljerigg i Barentshavet. Selv om Greenpeace har en helt annen agenda enn terrorister, så blir vi gjennom nyhetsbildet med aksjonister som klatrer opp på oljeriggen påminnet om at det er sannsynlig med anslag mot oljeplattformer i Nordsjøen.

Når det gjelder timing sier Truls Gulowsen i Greenpeace til enerWE.no at tidspunktet var helt tilfeldig.

Fra industrispionasje til terror

PST har nylig gått ut og advart mot russiske industrispioner. Trusselen er reell.

Tone Thingbø er Senior Manager i EY, og ansvarlig for EYs Informasjonssikkerhetstjenester i Norden.

Gjennom cyberdomenet er du allerede angrepet, forteller Thingbø til enerWE.no. Enten vet du det, eller så vet du det ikke. Det kan lønne seg å sjekke nøye.

Dersom det stemmer som Thingbø sier, at alle oljeselskap er angrepet av hackere, så bør vi også stille spørsmålet om hvor stor sannsynligheten er for at sentralt kontrollrom på en plattform kan bli hacket. Hva skjer dersom hackere overtar styringen av ventiler på gassførende rør?

De fleste oljeselskaper har et omfattende øvings- og testprogram for alle sine prosedyrer. Oljeselskapene er fra myndighetene underlagt strenge krav til sikkerhet og beredskap og har ligget langt foran andre sektorer spesielt i forhold til safety-relaterte sikringstiltak, sier Thingbø til enerWE.no.

Det pågår også jevnlige nasjonale øvelser som har fokus på security-relaterte scenarier og hvor hele virkemiddelet til norske myndigheter blir testet.

Cyber-angrep er antakelig øvd i mindre grad da denne trusselen ikke har vært så fokusert på sett opp mot de andre truslene som slike selskaper har forholdt seg aktivt til.

Tone Thingbø understreker at svaret til enerWE.no kun er gitt på generelt grunnlag.

Målet med øvelsen

Hensikten med Gemini er å samtrene sivile og militære etater i en kontraterror-aksjon med anslag mot maritime petroleumsinstallasjoner. Øvelsen et ledd i den generelle beredskapen for å sikre olje- og gassinstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Øvelsen skal gjøre det norske samfunnet bedre rustet til å utføre terrorbekjempelse.

Øvingsserien Gemini ble utviklet med tanke på en mulig terrortrussel mot oljeproduksjon og har tradisjonelt vært gjennomført i et politidistrikt med sokkelindustri og et eller flere petroleumsrelaterte øvingsobjekter.

Deltakere

Oljeselskaper, operatørselskaper, Petroleumstilsynet, PST, Politiet og Forsvaret er involvert i øvelsen.

Øvelsen skal ha gått uten store utfordringer.

Det er ikke rapportert om noen skadde ifm gjennomføringen av årets øvelse Gemini, sier Dag Amoth i Forsvaret til enerWE.no.

Øvelsen skal etter planen avsluttes i morgen.