Kitty Eide 1024 576
Arrangement, HMS TEAM Nordmarka AS

Utøya – Erfaringer fra andre siden

Pårørendeerfaring i et beredskapsperspektiv.

Energy Communication Conference arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars. Programkomitéen har invitert Kitty Eide, Informasjonssjef i A/S Norske Shell som foredragsholder.

Eide vil dele sine erfaringer fra kommunikasjon i kriseberedskap. Hennes foredrag har fått tittelen Utøya – Erfaringer fra det å være på «den andre siden» når katastrofen rammer – Pårørendeerfaring i et beredskapsperspektiv.

Da terroren rammet

Eide er utdannet journalist og har arbeidet i Shell siden 2002. Erfaring fra kommunikasjon i beredskap og kriser kom godt med 22.juli 2011, men med totalt motsatt perspektiv. Datteren var på Utøya da terroren rammet.

Programkomitéen for Energy Communication Conference er veldig takknemlige for at Eide ønsker å dele sine erfaringer med konferansedeltakerne.

Workshop

Kommunikasjon i kriseberedskap er så viktig, at vi også har valgt å legge inn en workshop med nettopp dette som tema.

Programkomitéen har  invitert NOR PR til å lede en workshop på Energy Communication Conference med nettopp kommunikasjon i kriseberedskap som tema.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner